Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1904.21.1623 3051.22 23"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEÖM 

1904.21. 1625 - 3051 

1904.22. 1-4 

1904.1. Dep. Generalkatalog KOPIA I GRÖNLAND 
BOLIVIA, NYA GUINEA 
ÖSTRA SIBIRIEN Band III $ Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21 

Anm. REGISTER 1904.21. 
IL625-3051 

1904.22 
1-4 

19©4**v 
Depositio^i GRÖNLAND BOLIVIA . NYA GUINEA Didrik Bildt. Tungusisk dräk t, ÖSTRA SIBIRIEN sidan: 401 - 591 592 - 593 594 - 595 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr Inv. nr 1904 o 21. 1 - 30S1 1904.21. Anm. CR6NLAND ör. Pfaffs arkeologiska Samlingar. O&va av Profes- 
sor och fru fl. ftetaius. CARL SVANBERG AB, VÅXJÖ 3389 1 60 .- 401- Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21, 
1625 1626 1627 1628 1904.21. Anm. Tand med rotänden försedd med etc hål, 
Längd 4,4 cm, bredd 1,3 ecu Västgrönland Hänge av ben och med tjock, rund form. Vid 
mitten och ena änden hålgenomborrningar. Längd 4 cm, bredd 2 cm. Västgrönland Tand som nr 1625. 

Längd 8,5 cm, bredd 2,8 cm. Åkunak 
Grönland Nålhållare av ben och formad oom en rund-oval 
flat platta med ett inre närmast stigbygel- 
format hål och med 18 smärre runda och mera 
perifert placerade. 
Längd 5,1 cm, bredd 3,7 cm.Ikaresak 

Grönland CARL SVAN3ERG A8, VAXJO 2399 9 67 - 402 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21. Anm. 1904*21, 
1629 1630 1631 Benplatta med halvmånform och med ett* hål i 
varje hörn samt. ett vid den svängda sidans 
mitt. 
Längd 3,9 cm, bredd 3»1 cm. 

Ikaresak 
Grönland Remdelare med flat form' och av ben. Det 

mellersta partiet närmast runt och med ett 
centralt häl. På ömse sidor om detta två 
relativt långa, raka jämnbreda utskott med 
var sitt avlångt hål vid änden. 
Längd 8,8 cm, bredd 3 »3 cm. 

Västgrönland Benföremål med flat form och bestående av en 
rundoval cantralhålförsedd del, ett kort 
rakt mellanstycke som övergår i en närmast 
"vingmutter"-liknande del, där båda "vingbla|den 
är försedda med var sitt hål.. 
Längd 6 cm, bredd 3»2 cm. 

Kangutfiak 
Grönland H CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 403 - 

1'904' é 2l" 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904é2l 
1632 


Benf öremål 
"Använt till att framställa rynkor på stövlarna 
med" och med platt relativt jämnbred form. Ena 
änden är rakt avskuren, den andra snett rundad 
och med grunda konkava inskärningar på sidorna 
strax ovanför* 
Längd 10,7 cm 
Bredd 3,6 " 
Esedemindes Distrikt 
Grönland 


1633 


Dito 

Som 1632, men med båda ändarna rakt avskurna 

och lätt utsvängda* 

Längd 8,3 cm 
Bredd 3,7 " * 


'i 


Akude 


■^;'\ 


Grönland 


1634 


Bénstav 

Med jämhbred svagt svängd form. Ena änden rakt 

avskuren och hålförsedd den andra sned och 
försedd med fyra halvcirkelformadé urskärningai 


'•' ■ 


Längd 20 om 
Bredd 1,2 " 
Ekamiut 
Grönland 


'--, ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65- - 404 1904.21 


Gen. kat. nr. 


In v. nr. 
Anm. 
1904,21 


1635 


Benstav '. 

Hed rak ^ämnbred ^orms- fina änden är rakt avékuj 
och föréédd ined ött Ml i längdaxelns riktning 
som mynnar på ena långsidan, nedanför detta et1 
rakt genom staven gående hål* Ben andra änden å 
rundad; oeh hålförsedd. 
Xiängd 29,5 cm 
Bredd 2 " 

Västgrönland 


•en 

0? 


1636 


Bemlöpare 

Av ben och med oval form samt försedd med étt 

större och ett mindre bredvid varandra liggands 

hål* 

Längd 4,3 cm 

Bredd 2,3 n 

JSgedemindés Distrikt 

Grönland 


, 


• 's. 
1637 


Bitö/ 


% 
Av ben oeh med avlång Jämnbréd form med rundad? 
ändar och med ett hål vid mitten och étt vid el 


a 
änden* 


liängd 4,8 em 


Bredd 1,1 tt 


Västgrönland 
. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 405 - 

1904*21 ! 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1638 


Remiöpäre 
Som 1637» iaen något meipa spöl£örmad# 
Längd 4,5 em • . . \ ■ ' r. >-i : ■ /■ ., 
.-Bredd 1,.-1. •/*»■ 
Västgrönland 


1639 


Dito 

Söm 1637 s men med den hålförsedda änden något 

bredare än déa åhara* 

Iiängd 5 cm 

Bredd i»,3 ** 

.. ■ Al-to • *\ ■■ ■ , o v, ■ 
Grönland 


1640 


Söm 1637» mén något bredare vid mitten» , 

Iiängd 5*3 om 

Bredd 1,6 * ■ 

E^edemindes Distrikt 
Grönland 


1641 


Benf öremål 

ttéå rak" ^ämnbred form och oval genomskärning i 
Ben enä ; änden rakt avskuren den ändra rundad» 
Ett hål rakt igenom föremålet'! genomskäraing- 
ens längriktningé 


._■•-•• 


Iiängd 4*6 cm 
•v 
Bredd 1 ,8 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6.3. 65.- - 406 -" 1904.21 *» Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1904,21 
1642 1643 1644 Hänge av ben och bestående av en avlång, 
rundad och hålförsedd del, ett inskuret 
mellanstycke och en ändknapp. 
Längd 3,2 cm, bredd 1,4 cm. 

Västgrönland Hänge som nr 1642 men med det avlånga stycket 
spetsigt asymmetriskt och med en vulst innan 
övergången till det inskurna stycket* 
Längd 3 cm, bredd 1 ,3 cm. 

Egedemindcs 

distrikt 

Grönland Munstycke av ben och med formen av en kon med 
övre spetsen avskuren och med ett inskuret 
parti strax ovan basen samt försedd med 
ett hål i längdaxelns riktning. 
Längd 2 cm, bredd 1,2 cm. 

Åkunak 
Grönland CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 407 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21. 1904,21., 
1645 1646 1647 1648 Benföremål till formen närmast likt en skära, 
Längd 5,3 cm, bredd 1 cm. 

Västgrönland Benrör «, spolformigt och med väggen bortskuren 
från mitten till ena änden så att en ränna 
bildas * 
Längd 2 9 8 cm, bredd 0,8 ceu 

Västgrönland Benrör som nr 1646 • 

Längd 3,5 cm, bredd 0,8 cm. Västgrönland Remlöpare av ben och med oval form och rakt 
avskurna ändar, Dessa har båda ett hål 
gående längq centralaxeln och mynnande på 
ovansidan. Mellan dessa mynningar ett rakt 
genom föremålet gående hål* 
Längd 2,7 cm, bredd 1,4 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 ,- e H% - 400 - 

iq04ii?1' 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1649 


Remlöpåre 

Som 1636,; men iaed änden vid det. smärre hålet 

försedd, med en liten konkav urskärnång # 

Längd 2„9 cm 

3rédd 2 9 3 * 
Västgrönland 


T650 


Benföremåi 
Troligen en tand försedd med ett från den rakt 


,■■< ■ 


avskurna, sidan genom längdaxeln gående hål som 
mynnar vid mitten av ena långsidan. 
Längd 6 cm 
Bredd 1,2 " 
Västgrönland 


1651 


Eemlöpare 

Som 1637? men endast med det vid mitten liggan<! 

hålet samt med största bredden. vid mitten* 

Längd 4,7 em 

Bredd 1*2 " 

Ekamiut 
Grönland 


© 
1652 


Dito 

Som 1651 9 men med två sidoutskott vid mittené 

Längd 4,4 cm 

Bredd 2 n 

Nivak 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65-- - 409 '*. 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1653 


Skaft till metkrok 

Av ben och med rund genomskärning* $na änden 
Vulstf örsedd och med ett hål i längdaxelns rik- 


tv- 
. 


ning som mynnar på ena eldan* Den andra rakt ai 


J- 


skuren samt med ett centralhål fyra smärre fas' 
bindningshål för själva kroken* 
Mngd 6pi cm 
Bredd 1*3 n 
Akunak 
Grönland 
, 


1654 


Dito 
Men med platt form och endast med två fastbind- 
ningshål för kroken. 
Längd Sp2 cm 
Bredd 1,4 " 
Ekamiut 
Grönland 


1655 


HMn^é 

Som 1642 i men med närmast rund genomskärning 

samt något Skådat» 

Längd 3,7 cm 

Bredd 1,4 n 

Kansutfiak 
Grönland 


1656 


Dito ' 

Av ben och med långsträckt svagt uppböjd form. 
%a änden spetsig, den andra rak och hålförsedi 


1'* 


Längd 5 cm 
Bredd 1*4 " Akunak 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 410 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.216 Anm. 1904.21. 
1657 1658 1659 Wp Benföremål. som nr 1645 men med två hål vid "skärans" övergång till handtaget samt in- 
tappat i föremålet nr 1659. 
Längd 7,5 cm, bredd 1,2 cm. 

Västgrönland Benföremål eom nr 1645 men med ett hål vid den raka änden* 

Längd 5,4 cm, bredd 1,2 cm. Västgrönland Benföremål msrd långsträckt, ^ämnbred form och 
oval genomskärning. Ena änden är rakt av- 
skuren och nedanför denna sitter föremålet 
nr 1657 intappat. Hellah mitten och den andra 
änden ett hål* Den andra änden försedd med en 
djup skåra vilken skapar två, långa, änd- 
utskott. j 
Längd 18,5 cm, bredd 2 cm. 

Västgrönland Denf öremål , samna grupp som föregående Västgrönland CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ ;2399 9 67 -411 - 1904.21 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1904*21 
1661 1662 1663 Kastträ 

Av trä och med långsträckt treeidig form. Stra^: 

ovan den korta basöidan ett hål» på båda lång* 

sidorna urékärnlngar i närheten av detta» En 

längsgåefidé ränna för harpunskaftet slutande i 

ett upphöjt partiked stopptapp av ben; 

Längd 59,5 cm 

Bredd 7» 2 " 

Egedemindes Distrikt 
Grönland Dito 

Som 1661. men utan hål och med den smala änden 

avbruten; Sidorna skodda med en benlist fast* 

satt med tappar* 

Längd 47 cm 

Bredd 7,5 n 

Aito 

Grönland i>ito 

Som 1661 i men med hålet liggande vid ena lång* 

sidan och med rännan kraftigt fördjupad nedan-» 

för stopptappen; 

Längd 58 § 5 cm 

Bredd 6,8 w 

Olaushavn 

Grönland ELÄNDERS. GBQ. 7666. 3. 65.. - 412 - ■1904**2 1 Gen. kat. nr. Inv.n Anm. 1904. 2 t 
1664 1665 1666 1667 Styrvihgé till harpun 

Av ben oeh med flat apöteoyal form» Den ena 

spetsen utdragen till ett smalt jämnbrett skaft 

med rundad hålföråedd ände* v id övergången till 

skaftet ett 1 mitten liggande hål* 

Längd 19 om 

Bredd 6 n 

' Västgrönland Dito 

Som 1664» men med skaftet avbrutet och med hål^t 

placera* i ovaléns motsätta spets. v 

Längd 16,5 cm 

Bredd 5» 6 * 

ClaushaVn 
Grönland Dito 

Söm 1664. 
Längd 20 om 
Bredd 6,2 H Västgrönland Dito 

Av ben och med flat ellipsförm. I mitten ett 

avlångt hål vid ena änden tre små runda i rad. 

Längd 14,5 cm 

Bredd 4,3 " 

Hukkew 
Grönland ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 68,. - 413 - 1904.21 Gen.kat.nr. 1904*21', 
1668 1669 1670 Styrvinffo .till harpun . 

Av ben och 1 miniatyrtttförande med, flat ellips 

tisk form vara ändar är utdragna Och utformade! 

med två utskott* Ett hål vid ena änden» 

iiängd 5,8 em 

Bredd 1,5 " 

Aito 

Grönland Blto 

Av ben och med flat droppform* I mitten en län^s- 

gåehde skåra med fem breävidiiggandé hål. Vid 

den spetsigare änden fem häl korsf ormigt place- 

rade f 

Längd 9*8 cm 

Bredd 5,3 * 

Rjtenbenk 

Grönland Dito , 

Som 1669 , men med ett fyrsiäigt hål vid mitten 

och endast två i rad Vid ena änden* - 

IȊngd 9*4 cm 

Bredd 5*4 * 

Egedemindes Distrikt 
Grönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 4W-* Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1904.21 
1671 1672 1673 Styrvinge till harpun 

Som 1669» men endast med två hål vid den cen- 

tralt placerade springan och tre vid den smala 

re änden vilken öofcså är försedd med ett litet 

ändutskott. 

Längd 13 cm 

Bredd 6,3 " Ikaresak 
(IroniaMd 


Dito 

Som 1664» men med smalare form och med ytter- 
ligare ett hål placerat vid den spetsiga änden 
Längd 22 cm 
Bredd 4,7 " 

Ikaresak 
uromana Dito 

Som 1664, men med den spetsiga änden mera ut* 

dragen. 

Längd 20 ,4 cm 

Bredd 5,9 n 

Akudleet 

Grönland 1904^21 Anm. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65- - 415 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1904*21 
1674 1675 1676 1677 1904.21 Styrvinge till barpun 

Av bén och med flat långsträckt form* Ena än-> 
den är bredare och avslutas med ett h^ärtf oraa|; 
utskott» den andra är smal 9 långt Utdragen och 
har en spetevinklig ände. Vid mitten och den 
smala änden ett hål. 
Längd 30 cia 
Bredd 4,3 M 

Bgédemindes Distrikt 

Grönland Remlöpare 

Av ben och med långsträckt relativt jämnbred 

form med rundade ändar. ■ id mitten tre i rad 

liggande hål, vid ena änden ett hål* 

Längd 16,3 cm 

Bredd 2,3 " 

Kangutfiak 

Grönland Dito - 

Söm 1675» men med två hål vid änden. 

Längd 17 cm 

Bredd 2*3 " 

Akunak 
Grönland Dito 

Som 1675, men med två hål vid änderiv 

Längd 16,4 cm 

Bredd 2,5 " 

Västgrönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, ^ 416 - Gen.kat.nr. 1904*21 
1678 1679 1680 1681 Remlöpare .'.' . 

Som 1675? 5»©» utan hål vid änden och-med vägge^i 

mellan två av de mittre hålen raserad» 

Längd 14,5 cm 

Bredd 2j3 - '■ 

Akunak 

Grönland Dito 

Söm 1675» men med de tre hålen placerade mellaj|i 

mitten och ena änden som är tillspetsad och 

har rund genomskärning; Inga hål vid ändarna* 

Längd 13 cm 

Bredd 1,9 " 

Aito 
Grönland Dito 

Som 1675» men utan hål vid änden* 

Längd 12,8 cm 

Bredd 2 " 

Ikaresak 
Grönland Dito 

Som 1675» men utan hål vid änden men med en 

liten V-formad urekärnihg* 

Längd 11,7 cm 

Bredd 2 M 

Västgrönland 190 4* 21 Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 41? - 1 904.21,. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1904.21 
1682 1683 1684 1685 Remlöpare av ben, långsträckt form med rundade 
ändar. Vid mitten tre i rad liggande häl, 
vid änden ett hål.. Som nr 1675. 
Längd 11 cm, bredd 1,8 cm. 

Åkunak 
Grönland Remlöpare som nr 1675 men ändens häl placerad i 
linje med centralaxeln. Jmf. nr 1682. 
Längd 10,3 cm, bredd 2 cm. 

Akunak 
Grönland Remlöpare som nr 1675 men med två hål vid 
änden och med den icke-hålförsedda änden 
tillspetsad. 
Längd 10,7 cm, bredd 1,5 cm, 

Västgrönland Remlöpare som xxr 1675 men utan hål vid änden. 
Längd 7,5 cm, bredd 1,3 cm.. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 418 - 1904*2.1 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
• 


1686 


Hemligare 

Som 1675* men endast med tvä hål vid mitten ool 

inget vid änden* Ändarna är smalt- utdragna oeh 

rakt avskurna* 

Längd 9*9 em 

Brodd tfr.6 " 

Västgrönland 


i 


1687 


Pito 

Som 1675» men endast med två hål vid mitten ool 


t 
inget vid änden. 
Längd 12 cm 
Bredd 1 9 7 " 

Västgrönland 
1688 


D ito 

Som 1675 9 men endast med två hål. vid mitten ocl 

inget vid änden* 

Längd 14 cm 

Bredd 2 n 

Västgrönland 


L 


1689 


Dito , 

Som 1675» mim endast med två hål vid mitten oci 

inget vid änden. 

Längd 18,5 cm 

Bredd 2,5 tt 

Västgrönland 


: 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65.. - 419 - 

i or» /t' o« 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1690 


Semlöpare 

Som 1675'» men endast med två hål vid mitten oel 

inget vid änden* Den* ena änden utformad eom ei 

prö3éktilspets ; den andra försedd med en liten 

läagsgåehdé skåra* 

Mngd 13*5 cm 

Bredd 1,8 " 

Akunak 
Grönland 


1 

t 
1691 


Som 1675» men endast med två hål vid mitten ocl 
inget vid änden. 
Iiängd 10,6 em 
Bredd 1,7 " 

Akunak 


i 


Grönland 


''- 
1692 


Bitö ; 

Som 1675, men endast med två hål vid mitten ocl 

inget vid änden.» Ändarna är spetsiga; 

längd 10,2 cm 

Bredd 1,3 rt 

Västgrönland 


i 
1693 


Dito 

Som 1675 , men endast med två hål Vid mitten-. 

Längd 15,5 cm 

Bredd 2,2 * 

Västgrönland 

ELANOERS. GBG. 76S6. 3. 65- - 420 - Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904» 21 


' 


1694 


Eealöpare 

Som 1675» men endast med två hål vid mitten? 

Mngd 9,7 em 

Bredd 1*9 « . . 

Akunak 
Grönland 


1695 

* 


Dito 

Av ben ooh spolfönaad med rund genomskärning* 

Den ena änden något kraftigare än den andra» 

Mellan denna oeh mitten ett hål* 

£ängd 15 cm 

Bredd 1,5 " 

Ikaresak 

Grönland 


1696 


Dito 

Som 1695» men med båda ändarna lika stora ooh 
försedda med vuleter samt urholkade ooh med et' 
ytterligare hål vid mitten. 
Magd 7*8 cm 
Bredd i 9 2 «* 

Västgrönland 


; 
169? 


Dito 
•■:• . ■• ■ . 
Som 1695 9 men med båda ändarna lika stora och 
med hålet placerat vid mitten. 
Iiängd 6*2 cm 

Bredd i|3 * 

' . • , i ' 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 — - 421 ^ 

. -,.. 
1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


; 


Anm. 
1904.21 
1698 


Remlöpare 

Av ben och bestående av ett mittparti vars ena 
sida är konkav och motstående konvex och genom 
vilket löper ett hål. På ömse sidor om detta 
parti två svagt vinkels tällda armar med när* 
mast rund genomskärning och rakt avskurna ändaj 


>• 


Längd 10» 5 cm 
Bredd 2 '•*■ 
Västgrönland 


1699 


Dito, 

Som 1698* 
Längd 8 cm 
Bredd 2 M 

Västgrönland 


1700 


Dito 

Som 1698 mén med unliaterala utskott vid armar- 
nas ändar* 
Längd 8 öm 
Bredd 2*2 " 

Västgrönland 


1701 


Dito 

Äv ben och med formen av en stiliserad säl med 

ett hål genom nacken och ett vid labbamas bas. 

Längd 8,7 cm 

Bredd 2 " 

Ekamiut 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65.- - 422 - 

1904.21; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904» 21 


■ 


1702 


HemlÖMré .-'■■ 
Av ben och med rak äämnbred välvd form i andar- 
na snett avskurna, den ena av dem tarhoikaä. Vi< 
mitten hål i sidled. / 
Längd 7,5 cm 
Bredd 1,8 rt 

Västgrönland 


I 
17Q3 


-Dito 

Som 1698. 

Iiängd 5,5 öm 

Bredd 1 ,6" * 

Ekamlut 
Grönland 


1704 


Dra^krok 

Av ben och i två delar,* Den ena delen har eh 
rak och en svängd sida vilka möte i spetsiga 
ändar samt har en skåra från mitten av den 
svängda sidan till ena sjbetsen. I skåran sitteii 
skaftet fästat med en tapp. Skaftet är rakt 


* 


/ 
och jämnbrett med rakt avskuren ände och méd 
tre hål i rad Vid mitten* 
Längd 29,5 cm 
Bredd 2,2 " 
' 


'* 


Västgrönland 

ELÄNDERS, GBG. 7666. 3. 65.. - 423 - Gen. kat. nr Inv. nr 

1904.21.. 1705 1706 1707 
1742 1904*21. Anr Dragkrok som nr 1704 men utan hål vid mitten på 

skaftet. Ett hål vid änden. 

Längd 20,3 cm, bredd 2,5 cm. 

Alt Q 
Grönland Remlöpare som hr 1675 men med ändarna skadade 
och med fyra hål i rad vid mitten. 
Längd 8,8 cm, bredd 2,2 cm. 

Västgrönlan d Bee§a-f-Ö3 

lättande * t/pphM6a^€ -2% *V . 

Härefter följer några tomma blad i den händelse 
föremålen skulle komma till rätta. I originalförteckningen beskriyes de på 
följande sätts. 

36 benföremål använda till fisk- och fågel- 
fångst, dels som. lerokar, dels som "hvirvler" 
(spiraler?) för att förhindra snöret från att" 
trassla in sig.,, 
se vidare orig, förteckning, 

Grönland CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 424 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. CARL SVANBERG A3. VÄXJÖ 2399 9 67 - 425 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 426' - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ . 2399 9 67 .- ;427 - Gen. kat. nr Inv. nr Anr CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 428 «. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 429 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*21 V Anm. 1904,21, 
1743 j 1744 1745 Pilbåge av trä med rak platt form,. Bågen är 
något smalare vid mitten och har kraftiga 
fästeutskott vid ändarna. Vid ena änden 
bågsträng av eentråd i tresnodd • 
Längd 48 cm, bredd 3 cm, 

Egeniarfik 
Egedemindes diotrikt 
Grönland 

Projektil $ sammansatt av ett -skaft av trä och 
en udd av ben 5 även den med en lång skaft- 
del. Udden är spetsig och svagt åsad på ena 
sidan samt har två bakåtriktade motstående 
hullingar. De två delarna fastade så att 
bendelen införts i trädclen och sedan om- 
surrats. 
Längd 61 cm s bredd 1„9 ca* 

Egeniarfik 
Egedemindes distrikt Grönland Projektil som nr 1744» 

Längd 57 cm, bredd 1 9 9 cm. 

Egeniarfik 
Egedemindes distrikt Grönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 430 - lDQ4i2.1 Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 
1746 1747 1748 Anm. Projektil 

Som 174:4$ men med udden mycket smal och med 

hullingarhä på samma sida samt avbrutna* 

längd 52 cm 

Bredd 1 , 3 * 

■Egéniarf-i-fe i 
Egédemindés Distrikt 
Grönland Dito 

Som 1744» men med Bdden lång och bred och med 

hullingarhä placerade på samma sida» 

längd 52 öm 

Bredd 2*4 " 

Baeniärfik* 
Egedemlhdes Distrikt 
, Grönland Snökniv 

Av ben och med relativt jämnbred konvex form 

med spetsig udd* Skaftet är något mindre brett 

och dess yta är så behandlad att den ger en 

"f ■Jällig" effekt; 

längd 34 om 

Bredd 4 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.. - 431 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1749 


Snökniv 
Som 1748, men av brungärgat ben och utan "fjäll 


11+ 


effekten på skaftet samt med ett litet hål vid 
eggens nedre hörn. 
längd 2 1 öm. 
Bredd 3,5 * 
Västgrönland 


1750 


Dito 

A v bén och med rak järonbred form med en öpet* 

sig och en rakt avskuren ände* 
Längd 2Öj3 cm 


v 


Bredd 3 " 
) Västkröniand 


1751 


Dito 

Söm 1750» men av ett håligt stycke, från bred* 

sidorna snedskuret vid bägge ändarna*, 

Längd 22*7 ca ■■ 

Bredd 4,5 " 

Akudleet 

är-röriiana 


1752 


Dito 

Som 1750, men med den icke-spetsiga änden ojämi 
avbruten» 
Längd 12,3 em 
Bredd 2,5 " 

Christianshaäb 

Grönland 


It ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 6S-. - 432 - 19Q4é21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904,21 
/ / 
1753 


Snölmiv 

Som 1748» men utan' ■"f^äll-effekten* på skaftet 

och med ett hål vid eggens nedre hörn samt med 

spetsen böjd »edåt*. 

längd 25 9 5 em 

Bredd 4 w 

Ikaresak 
Grönland 


1754 


Dito 
Soia 1753* 

Mängd 32 cm 
Bredd 4*5 * 

Västgrönland 


1755 


Dito 

Som 1750 9 men med spetsen böjd och motstående 
ände rundad* 
längd 34 era 

Bredd 4 " 

Egédemindes Distrikt 
Grönland 


1756 


Dito 

Som 1750 » men med spetsen böjd och motstående 

ände rundad* 
längd 34 cm 

Bredd 3,7 w 

Claushavn 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65, - 433 - 

1904*21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904«21 
1757 


Snöskas^a 

Av ben ööh möd ilingsträckt järaabred och svängd 

form? Ena änden är Spetsig, den andra utformad 

tlliett något smalare handtag med vidgad hål* 

försedd ände * 

Längd 43 em 

Bredd 2 ■" 

Ean^utfiak 
Grönland 


1756 


£lta 

Av ben och med långsträckt äämhbred fonä« Den 
eåa änden spetsig, den andra rakt avskuren» 
Iiängd 22 cm 
Bredd 2 .'?■.. 

Aftto 

Grönland 


1759 


Dito 

Av ben och med långsträckt ^ämnbred S-form. 

Den ena änden är spetsig? den andra rakt av* 

skuren och med ett sidoutskott* Mngs skrapan, 

tre hål 1 rad och två i jämnbredd <> 

Iiängd 29 cm 

Bredd 2,2 ." 
1 
Kangutflak 
Grönland 

ELÄNDERS. G8G. 7686.3. 65.- - 434 - 1904j21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1760 


Snö skrapa 

Av ben och med bred flat form och bestående av 

blad och skaft» Bladet äi? raåt och trubbigt. 
skaftet, som är smalare, utgår från ryggsidan 

och har rundad och nedåtböjd ände» 

Mngd 25,4 cm 

Bredd 6 *' 

Claushavn 
Grönland 


1761 


Dito 
Som 1758, men med haekinskärningar vid den rak' 


» 


avskurna änden» 
längd 32 cm 
Bredd 2,7 " 
Bgedemindes Distrikt 
Grönland 


k 
1762 


Dito 

Som 1757, men, svagt S-formigt böjt* 

längd' 29 cm . 

Bredd 2,6 " 

A kunak 
Grönland 


- 
1763 


Dito 

Som 1760, men med mindre brett blad och med én 

hålinskärning vid dess nedre hörn* 

Längd 27,5 cm 

Bredd 4 " 

Västfqfönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 435 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 


. . . . . 


1764 


Snöskrawa 

Av ben och med långsträckt e vagt välvd form* 
Ben ena änden är något brodare och rundad 9 den 
andra rakt avskuren och försedd med eåt vsldout- 
skott» Svagt. S-fprmad* 
Längd 36 j 5 cm 
Bredd 4 * 

Västgrönland 


1765 


Dito 

Som 1764» men med rak form och vågtandning på 

ena sidan vid änden med utskott samt ett hål 

mellan mitten ooh denna ände» 

Längd 31 cm 

Bredd 3*5 " 
ERedemindes Distrikt 
Grönland 


1766 


Dö! av ka.iakstol 

Av trä Och bestående av ett svagt vinkelböjjt 

stycke med fyreidig genomskärning med rundad 
ände ovan vilken är utskuret ett kraftigt . hack 


i 


Den andra änden är formad till en platt lång 
kil med rundad ände i 
Längd 44 em 
Bredd 3 " 
Kansutfiak 

Grönland 


> ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^ - 436 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1767 


Del av ka .lake t ol 

Av trä och bestående av ett rakt stycke med* 
neäåtböjdå.' ändar (ben) v Genomskärningen 'är när- 
mast fyraidig* Genom det övre raka stycket loV 
pex ett häl i sidled och ovanpå styckets ena 
sida går. två kraftiga nedskärningar i Bamma 
riktning* 
iiängd 35 cm 
Bredd 2*8 " 

?äåtsrönland 


1768 


Dito 

Som 1767» men med överstyeket bredare» "benen" 

smalnande mot ändarna och utan nedskärningar 

på ovansidan* 

Iiängd 28 em 

Bredd 3 »8 " 

Västgrönland 


1769 


Dito 

»■ii*»i*i.ii»»É 

Av trä öch bestående av ett rakt stycke med 
rund*oval genomskärning. Den ena änden snett 
avskuren, den andra platt nedskuren, båda hål* 
försedda* 
längd 18 cm 
Bredd 2,5 " 

Yästsrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 437 ^ 71904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.2 1 
1770 


Delar av ka.1akstol 

Av trä och bestående av två hopsatta stycken 
vilka bildar formen av ett T*. Styckena är •jämn- 
breda och har fyrsldig genomskärning^ det enas 
smalare ände fästat i ea nedskärning vid det 
andras mitt» A lla ändar är försedda med^kraf ti- 
ga hål; 
Längd 24 cm 
Bredd 17,5 " 

Västgrönland 


1771 


Del av ka.lakstol 

Av trä oCh bestående av ett långsträckt ;)ämn- 
brétt svagt svängt stycke med rakt avskurna än« 
dar* Nedanför ena änden tre svagt konkava in- 
skärningar. Särmäst rund genomskärning* 
Längd 22 cm 
Bredd 1,3 tt 

Égédeinindes Distrikt 
Grönland 


1772 


i 

Propp till ka.lakblåsa 

Av ben och med spetsoval tövar» Delas i en mar- 
kerad över- och undersida genom en runt om gåer 


l~ 


dé inskuren ränna* 
Längd 5 cm 
Bredd 3 " 
Huk , ■ ■ 
Bgedemindes distrikt 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 438 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*21 « Anm. 1904.21, 
1773 1774 1775 1776 Propp till ka jakblåsa som nr 1772 men med 
ovansidan något skadad» 
Längd 2,4 cm 9 bredd 1,7 cm, 

Västgrönland Propp till ka.jakblåsa som nr 1772 men med 
rund form och kraftigt skadad* 
Längd 1,3 cm , bredd 1,2 cm» 

Västgrönland Propp till ka.jakblåsa som nr 1772 men med 
oval form. 
Längd 2,4 cm, bredd 1,8 ca. 

Ekamiut 
Grönland Del av ka.iakstol av trä och bestående av ett 
svagt svängt stycke med oregelbundet 
rundade ändar* Styckets konvesa sida med 
tre oregelbundet placerade och inbördes 
olika stora inskärningar « Vid mitten ett 
kraftigt ovalt hål. 
Längd 14 cm, bredd 3,3 cm., 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 439 - 1904.21 Gen. kat. nr. 1904*21 
1777 1778 1779 Rjnff till häxtrumma 

Afo bon Och med jämnbréd flat töxa* *ld mitten 

en i längdriktningen omlöpande skårat Ändarna 

vilka e^ äi* hopfästa är vardera försedda med 

tre hål» 

Längd 48 cm 

Bredd 1,4 " 

Alto 

Grönland Look 

Av trä och med flat oval form I mitten är in-- 

fattat en bit av bergkristall* 

Längd 11,4 cm 

Bredd 8,2 " 

Västgrönland Del av ring till häKtrunwia 
Som 1777, men mycket kraftigare. 
Längd 27*5 em 
Bredd 3*2 "■ Grönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65„ 440 - 1904 * 21. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Arirn. 
1904*2t 
1780 


Bénplåttä 

Med bred flat avlång form*; %a änden rundad» 
den andra rakt avskuren* Nitton hål oregelbun- 
det utplacerade på plattan ■+ 
Längd 12,5 cm 
Bj?edd 3é6 * 

Kitorf atak 

Grönland 


1781 


DitO 

Söm 1 780 s men med närmast oval form och med 

f emtöa hål • 

Bängd 11 cm 

Bredd 3,8 " 

Västgrönland 


1782 


Bärpinne 

Av ben och med långsträckt -jämnbred form och 

oval genomskärning. Ändarna är försedda med 

korsformiga utskott , varav det bakåtriktade 

har halv. Bå ena sidan sitter en tapp i detta 

håli 

Längd 22,5 cm 

Bredd 1*2 rt 

Västgrönland 


' ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 441= - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1733 


Bärpinne 
Av ben och med jjämnbred långsträckt svagt svängd 


form och oval genomskärning» Ändarna är rakt 
avskurnas, den ena försedd ©ed ett hål s den and- 
ra med två* 
IȊngd 23 p 5 cm 
Bredd I92 " 
Västgrönland 


1784 


Dito , 

Som 1783» men med plattare form. 

längd 29 cm 

Bredd 1 9 4 " 

Västgrönland 


1785 


Mto 

Som 1783» men med änden med två hål rundad och 
den andra oregelbundet avbruten och försedd mec 


i, 


rader av små fjällika hullingar* Hedanför desss 


t 


två mycket små hål* 
Längd 27 * 5 cm 
Bredd 1,2 » 
Akunak 
Grönland 

1 

ELÄNDERS. GBG. 7086. 3. 65- - 442 a 1904*21 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*2 t 
1786 


Bärpinné 

Söm 1783» m ®h med ena Säden khöpp-fprmad och 

som en asymmetriskt placerad rektangel: med fem 

'Ml. i --rad längs- ena långsidan*; 

längd 25 cm 

Bredd %4 " 

Västgrönland 


1787 


Dito 

Som 1785* men med ena änden utsvängd och för* 

sedd med: ett häl och den smala med en liten 

sprint* Vid denna ände är påträdda två öglor* 

den enaiméd ett sidoutskott, den andra formad 

som en liten platta med en rundad, ände,, raka 

kanter och ett hälf örsett utskott vid bassidané 

Längd 32 cm 

Bredd 4,5 " 

Glaushavn 
Grönland 


1788 


Bite .'.•■■-. 

Som 1783 j men med rundade ändar försedda med 

smala avlånga hål* 

Längd 30 cm 

Bredd 1 ,3 R 

Aito 

Grönland 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 — - 443 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1789 


Bärpinne 

Som 1783, men med vinkelförmat spetsiga ändar» 

båda försedda med' ett avlångt och ett runt hål, 

Längd 40 cm ■ ■"""• 

Bredd 1,7 ■'*' 

Västgrönland 


^ 
1790 


Fro.lektil 

Bestående av ett träskaft med rund genomskär-* 
ning med, något tillplattad bakre ände. samt en 
benudd infattad i skaf tet: och fas t surrad med 
senträd* Benuddén består av ett smalt långt ; ,.. 
skaft och en spetsig främre, del med två motstå^ 
ende.' hullingar»-. . 


> Vn, 


längd, 61 cm 
Bredd 1,6 *» 
Egeniarf ik 
Grönland 


1791 


Dito 

dééS-i/Ys^nt?^ Grönland 


1792 


Bito 

Som 1790, men med en liten rest atr fastsurrad 

styrfjäder pä träskafteté 

Längd 56,5 cm 

Bredd 1,7 " 

Bgeniarfik 

Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- - 444 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904 4,2 ST 


1795 


Pro,1éktil 

Som 1790 » men med éh hulling på udden och med' 

en fast sim?ad styrf 3 ädér på skaftet* 

Längd 62*5 cm 

Bredd 1,4 " 

SBgfiSff ilc - 
1794 


Dito 
-Saknssi 

Öcér€ rl*cc n ti -g r7 

Grönland 
1795 


Dito . 


Grönland 
..-■ 
1796 


Träföremäl 

Med "Långsträckt relativt jämnbred fona och rum 

oval genomskärning» Ben ena änden något smalare 

och rundad* den andra försedd med en benpröpp 

med närmast f yrsidig form. Tio stycken hål ellc 

håinedborrningar oregelbundet placerade. 

Längd 21 cm 

Bredd 2,2 *» ' 

E^edemindes Distrikt 
Grönland ELÄNDERS. GBG. 7688. 3. 65.-. - 445 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*2.1- 
1797 


Spolformat och med ena änden uppspjälkad samt 
med fyra hål eller hålnedborrhingar. 
Längd 16 em 
Bredd 2,5 " 
Västgrönland 


1798 


Dito 

Platt, kilformad med den ena änden fdrsedd mec 

en flat ändknopp. 
Längd 9 »5 cm 

Bredd 1,2 w 

Esedemindes Distrikt 
Grönland 


. 
1799 


Dito 

Méd långsträckt oval högt välvd form. %d mitt 

ett kraftigt häl samt diametralt motställda mo 

ändarna två smärre» 

Längd 17,5 cm 

Bredd 4,3 " 

Västgrönland 


en 
t 
1800 


Dito 

Med långsträckt form, rundade ändar och oval 

genomskärning. Mellan mitten och ena änden sex 
hål sammanbundna av en skåra, ringf ormigt place 
rade» 
Längd 34,5 cm 
Bredd 2,3 " Västgrönland 

ELÄNDERS, GBG.-6919.-12. 64. ■ - 446 - 1904.21. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1904,21., 
180.1 1802 1803 Propp av trä med flat kilform.» Den spetsiga 
änden försedd med ett hål, den bredare rakt 
avskuren» Fem parallella utskurna grunda 
avsatser placerade i horisontalled » 
Längd 10 cm, bredd 2,8 cm. 

Ekamiut 
Grönland Träföremål som nr 1890 men med den ena 

änden smalare än den andra och båda rakt 

avskurna samt endast med två hål nedanför 

mitten, 

längd 16.j7 cm, bredd 2,3 cm. 

Västgrönland Träföremål , svagt vlnkelböjt med ett längre 
och ett kortare ben. Genomskärningen är 
närmast rund men en sida från vinkeln till 
det längre benets ände är avplanad. Det 
längre benets ände är rundad, det kortare 
rakt avskuret och grunt ihåligt. Yttersidan 
vid vinkeln är också försedd med en grund 
hålighet. Ytan polerad» 
Längd 18 cm, bredd 2,5 cm 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 447 - 1904.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.21. 
1804 


Träf öremål svagt vinkelbö.it som nr 1803. 
Längd 17 cm, bredd 2,4 cm* 

Västgrönland 


1805 


Propp som nr 1801 men med hålet vid den 
bredare änden och ned fyra avsatser.. . 
Längd 9,5 cm, bredd 2,3 cm. 

Västgrönland 


1806 


Propp som nr 1801 men utan hål och med änd- 

knopp och tre avsatser. 

Längd 11,7 cm, bredd 2,3 cm. 

ClaushaVn 
Grönland 


/" 
1807 


Propp av trä och kilformad med närmast rund 
genomskärning. 
Längd 14 cm, bredd 3,7 cm. 


. 


Västgrönland 


C ' CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 448 - '■!, 


1904*21. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. . 
Anm. 
1904*2 1 v " 


• ■ ■ 


i ' 
1808 


Bropp 

Som 180 1j men kraftigare välvd med ändknopp 

och tre avsatser. 

Längd 14 cm 

Bredd 6 w 

Claushavn 

Grönland . 


1809 


Dito 

Som 1801 $ men med ändknopp* tre avsatser och 

avbruten Spetsig ände» 

Längd 12 cm 

Bredd 3» 5 "' " 

! Västgrönland 


1810 


Dito ' 

Som 1801» men med den bredare änden rundad och 

med tre avsatser. 

Längd T4»-5' ®a 

Bredd 3 »5 * 

Västgrönland 


1811 


Mto 

Som 1801 9 men med ändknopp och tre avsatser. 
Längd 16 9 7 cm 


. ^, . 


Bredd 3 9 7 " 
Ekami-ut 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12, 64..-. - 449 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21. Anm. 1904.21. 
1812 1813 1814 1815 Pilbåg e av trä med flat, jämnbred form* 
Ändarna är föreedda med fäste-utskott i 
Mot ena änden en lastning omvirad med en 
hud rem. 
Längd 119 cm, bredd 3 ? 6 cm. 

Egedenindes distrikt 
Grönland Skaft av trä med rund genomskärning. .Ändarna 
oregelbundet spetsiga» Vid ena änden och 
mellan denna och mitten ett avlångt hål. 
Längd 54 cm, bredd 3 em, 

Västgrönland Pilbåge som nr 1812 men ej laskad. 
Längd 104,5 cm, bredd 3 cm. 

Aito 
Grönland Pilbåge som nr 1812 men med den mindre lask- 
ningsdelen borta. 
Längd 101 cm, bredd 2,7 cm. 

Jacöbshavn 
Grönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 -67 - 450 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1816 


Barpun . 

Bestående av ett träskaft med rund genomskär*» 
ning och spetsig bakände Samt ett förskaft av 
ben med bortfallen udd». Benskaftet vilket har 
oval genomskärning är instucket i träskaftet 
som sedan är ombundet med en hudrem, 
Mngd 106 cm 
Bredd 2>8 " 

Huk. livak 

Grönland 


1817 


Pilbåge 

Som 1812» men med ena änden sv och utan spår 

av laskning. 

Längd 123 »5 cm 

Bredd 3,2 n 

Christianshaab 

Grönland 


! 1818 


Kastträ 

Av trä oe& med långsträckt närmast tresiäig 
form i med rundade hörn och rester aV en kant~ 
sköning av ben. ^re oregelbundet placerade hål 
och två motstående inskärningar ovanför bas- 
sidan, liängsgående skaftränna» 
Mngd 46 cm 
Bredd 8,5 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.- -451 - 1>Qa&2o% 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 


1819 


Träskaft 

Med rund genomskärning och den ena änden till- 
skuren för snedlaekning och den andra snett 
ävfasad» - ■ 
längd 71 cm 
Bredd 3»2 n 

Kekestasoutfiak 
Grönland 
1820 


Projektil 

Bestående av ett träskaft med rund genomskär-r 

ning, något tillplattad bakände och en liten t 

rund inskärning vid bakänden samt en benudd 

bestående av en förskaftdel och själva udden. 

Udden är flat spetsig och försedd med två a- 

symmetriskt motställda hullinga. På träskaftet 

en med sentråd fastbunden styrf jäderié 

Längd 81,7 cm 

Bredd 2 fl 

Nuké Nivak 
Grönland 
1821 


BitO 

Som 1820, men med främre delen av udden, vilke 

varit sammansatt, bortfallen samt med tre på 

samma sida i rad liggande hullingar och två 

styrf jädraré 

Längd 83 cm 

Bredd 1,4 " 

luk, Nivak 
Grönland 


h 

ELAN O ERS. GBG. 69 19. 12. 64. ., -. 452 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21. Anm. 1904.21. 
1822 1823 1824 1825 Projektil som nr 1820 men med tre huliingar 
på. udden, varav två ligger på samma sida 
och den tredje är asymmetriskt motstående 
placerad. Två otyrf jädrar. 
Längd 87,5 cm, bredd 2 cm, 

Uukfl Mivak 
Grönland Projektil som nr 1822. 

Längd 87,3 cm, bredd 1,9 cm. Huk, ffivak 
Grönland Projektil som nr 1820 men utan hullingar på 
udden och med två styrfjädrar. 
Längd 63,7 cm, bredd 1,7 cm. 

Huk, Mivak 
Grönland 

Pilbåge av valbara med flat, -jämnbred form* 
Andarna är svgt S-formigt böjda och ytterst 
försedda med fästeutskott. Längs det raka 
mollanpartiet en förstärkning genom en 
fastbunden list av bard. 
Längd 99,5 cm, bredd 2,9 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 i 453 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1826 


Pilbåge 

Av trä och med rak relativt Jämnbred form och 

med fästeutskott vid ändarna. Genomskärningen 
1 
är närmast halvcirkelformig,, . 
£ängd 146 cm 
Bredd 3 * 

Västgrönland 


' 
1827 


Mto 

Som 1826* men lätt svängd» 

Iiängd 104 cm 

Bredd 2,4 '""" 


- 


VästsrSnland 


1828 


Sito 

Som -182$, men lätt svängde 

längd 12 t cm 

Bredd 2 S 3 '."' 

fästgrönland 


' 
1829 


Söm 1826, men lätt svängd. 
Bängd 153 cm 
Bredd 3 S 7 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG.6919. 12. 64-- - ,434 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21 i Anm. 1904,21 

1830 1831 1832 1833 Pilbåge som nr 1826 men svängd och oregelbundet 
formad med närmast fyrsidig genomskärning 
och ena änden spetavinkligt (för laskning) 
tillskuren. 
Längd 91 cm, bredd 3,2 cm. 

Västgrönland Pilbåge som nr 1826 men svängd och oregelbundet 
formad, platt rektangulär genomskärning 
och ett naturligt kvisthål mellan mitten 
och ena änden, 
Längd 60 cm, bredd 2,7 cm. 

Västgrönland Pilbå ge som nr 1826 men lätt svängd med platt 
rektangulär genomskärning och ett något 
förtjockät parti vid mitten; 
Längd 69 cm, bredd 2,9 cm. 

Västgrönland Skaft till projektil av trä och med rund 
genomskärning* Ena änden ihålig, den 
andra tillplattad och urskuren. 
Längd 64,4 cm, bredd 1,4 cm* 

Ghri3tianshaab 
Grönland CARL SVANBERGAB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 455 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
,- Anm. 
1904,21 
1834 


Kastträ ' 

Som 1818, men med hålet i vinkel mellan de två 
långsidorna mycket litet »samt utan kantsköning 


. 


Längd 35 em 
Bredd 7,5 n 
Kekestafeoutfiak 


' 


Grönland 


1835 


Dito 

Som 1818, men utan hål och kantsköning* 
Längd 36,5 cm 
Bredd 5,9 " 

Egedemindes Distrikt 

Grönland 


1836 


Pro.lektil 

Av trä och bestående av ett skaft med rund 
genomskärning som dock övergår till fyrsidig 
mot den bakre rakt avskurna änden." Udden är 
något plattare än skaftet och har två små hul- 
lingar samt är rakt avskuren längst fram. 
Längd 57,7 em 
Bredd 2,1 tt 

Västgrönland 
i 


1837 


Pilbåge 

Som 1826, men med platt rektangulär genomskär- 
ning och ena änden avbruten. 
Längd 46,5 cm 
Bredd 2,6,, " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S , - 456 ,- 1904.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr. 
Anm. 
/1 904. 21. 
1838 


Bärpinne av ben med flat lån/ssträekt 3va<G:t 
svängd form med rundade ändar. I vardera 
anden två hål, placerade i rät vinkel sot 
varandra* Yid ena änden är det yttersta 
hålets vägg skadad. 
Längd 21,5 cm, bredd 2,1 cm. 
Huk» Hivak 
Grönland 


1839 


Bärpinne som nr 1838 men endast med ett hål 
vid vardera änden och oskadad. 
Längd 36,5 cm, bredd 1,5 em. 
^ ' Egedemindes 
distrikt 
Grönland 


1840 


Bärpinne som nr 1838 men med hålen vid ändarna 
placerade bredvid varandra samt oskadad. 
Längd 29,5 cm, bredd 1,9 cm. 
Egedemindes 
distrikt 
Grönland 


1841 


Bärpinne som nr 1838 men med ett .hål vid var- 
dera änden, vilka båda är skadade. 
Längd 30 cm, bredd 1,7 cm. 
Ekamiut 
Grönland 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 457 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


Anm. 
190 A. 21 
1842 


Bäroinne 

Som 1838, men endast med ett hål .vid vardera 

änden och med väggen till det ena skadad. 

Längd 29 cm 

Bredd 1 9 3 n 

Al to 

Grönland 


» 
"1843 


Dito 

Som 1838.»; men endast med étt hål vid vardera 

änden oeh med väggen till det ena skadad* 

Längd 23 cm 

Bredd 1,2 " 

Aito 

Grönland 


1844 


Dito 

Som 1838, men endast med ett hål vid ena änden 

och den andra avbruten* Oval genomskärning. 

Längd 19 cm 

Bredd- '1,2 * . 

E^edémlndes Distrikt 

tfröniana 


1845 


Av trä och kil-formad med oval genomskärning. 
Den bredare änden är rakt avskuren, den spet- 
sigt rundade försedd med ett litet hål* 
Längd 9,4 cm 
Bredd 3,8 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7606. 3. 65. 458 - 

iqod.2i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
^Anm. 
1904*21 
1846 


Skedblad 
Av trä och med flaek, bred form. Skaftet är av 


- 


brutet och skedbladets främre kant kraftigt an 
frätt . 
Längd 13 öm 
Bredd 8 n 
Västgrönland 


1847 


Dél av häxtrumma 

Av ben och bestående av ett långsträckt platt 

jämnbrett samt svag böjt stycke med ena änden 

rakt avskuren och den andra avbruten* Ytan är 

försedd med två längsgående fåror. 

Längd 23*. 3 cm 

Bredd 2,8 " 

Aito 

Grönland 
' 


1848 


Dito 

Som 1847» men med tre fåror. 

Längd 13,7 cm 

Bredd 2,3 "' 

Egedemindes Distrikt 

Grönland 


1849 


Benföremål 
Troligen ryggkota. 
Längd 4,5 cm 
Bredd 2,7 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 459 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 


1850 


Skaft 

Air hen och bestående , av ett långsträckt jämn- 
brett stycke' möd oval genomskärning;» Den ena 


änden- är urholkad och uppspjälkad, den andra 

rakt avskuren och försedd med ett hål» 

Längd 23 cm 

Bredd 1,7 " 

Akunak 
Grönland 
1851 


Dito 

Av ben och med rund genomskärning , D en ena än* 

den är något bredare och rakt avskuren, den an 

dra smalare och urholkad» 

Längd 9,7 cm 

Bredd 1,8 " 

Akunak 

Grönland 
1852 


Dito 

Av ben och med jämhbröd form och oval genom- 
skärning-* D en ena änden är rakt avskuren, ur* 
holkad och hålförseddy den andra längsgående 
kluven'. 
Mngd 9,5 cm 
Bredd 1,7 " 

Akuaak 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. -460 - 1904* 2 1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1S0i*-2l' 


*' 


1853 


Sked 

Av trä och med ett . rundovalt skedblad samt ett 

smalt snedställt skaft med spetsig ände» 

längd 18 cm 

Bredd 6 n 

Västgrönland 


1854 


Skaft 

Av ben och med rund genomskärning. Den ena än- 
den är spetsig oeh på ena sidan försedd med en 
lång spetsoval skåra 9 den andra rakt avskuren 
och omsluten ay en ring «, också den av .ben 
och fastsatt, med en tapp* 
IȊngd 13. cm 
Bredd 1,8 " 

Västgrönland 


1855 


Harpuhhuvud 

Av ben och med raka sidor, rundad udd och svag 
välvd f orm. Basänden är försedd med ett skaft- 
hål och två bredvid varandra liggande bakåt- 
riktade, utskott, vars ytterfeta ändar är rakt 
avskurna*, Vid ena bredsidans mitt två fäste- 
hål.: 

Längd 10,6 cm 
Bredd 3 * 

Västgrönland 


t ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6£>. - 461 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1856 


Harpunhuvud 

Som 1855» men med ändutskotten motställda. 
Längd 9,7 cm - 
Bredd 2,7 " 

Västgrönland 


1857 


Dito 
Som 1855» men med udden skadad och försedd med 


' . 


en hulling och eh skåra längst fram samt, med 
bäsänden snett avskuren i 
Längd 10 cm 
Bredd 2,4 " 


"""* - 


Skamlut 
Grönland 


r 
1858 


Dito 

Som 1855» men med udden försedd med en hulling 

och med ändutskotten svagt markerade* 

Iiängd 10 cm 
Bredd 2,3 H 
."-v- 
Västgrönland 


1859 


Dito 

Som 1855» nran med mycket hopklämd form och med 

halva udden avspjäikad* 

Längd 10,3 cm 
Bredd 2,3 » 


■ -- 


Egedemindes Distrikt 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 6t>, - 462 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904121 
1860 


Harpunhuvud 

Som 1855* mea med basänden snett avskuren och 

med en skåra vid uddens främre del» 

Längd 9*5 cm 

Bredd 2,3 " 

Västgrönland 


1861 


Bito 

s om 1855» aea m éd en skaftränna i stället för 

skafthål och med små V-f ormigä urskärningar 

på de bakre utskottens ändar. 

Längd 8,8 cm 

Bredd 2,9 H 

Västgrönland 


1862 


Dito 

Som 1'855-j, aen med basänden snett avskuren och 

uddens sidor vinkelf ormigt bortskurna. 

Längd 9 »5 cm 

Bredd 2,3. " 

Västgrönland 


1863 


Dito 

Äv ben och. med hög form. Udden är spetsig och 
dess sidor raka samt snett inskurna vid basen 
så att ett smalt "skaf fliknande bakre bildas, 
vars ände är avfasad och ytterst V-f ormigt kli; 


.*•• 


ven. 
T ;,•■■-, ~,q m Am 

Bredd 1,8 " . Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. 463 - 

1 904. 21 


Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1864 


Harpunhuvud 

Av ben och med rund genomskärning*- Udden är 
konformad och har. vid basen en vinkelrät in- 
skärning mot ett bakre parti, vilket är förset 
med en sidoögla och ett skafthål samt har rakt 
avskuren ände* 
Längd 6,9 cm 
Bredd 1,9 " 

Västgrönland 


t 
1865 


Dito (del av) 

Som 1855j men oregelbundet avbruten ovanför 
fastbindningshålen, vilka ligger närmare änden 


» 


Längd 4,5 cm 
Bredd 2,5 " 


*..' 


Västgrönland 


1866 


Benf öremäl 

Bestående av ett ihåligt rör med närmast oval 

genomskärning o Ena änden oregelbundet avbruten 
den andra kraftigt utsvängd och på ena sidan u 


*' m 


dragen till ett långt spetsigt utskott» 
Längd 6,7 cm 
Bredd 4 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6b. - 464 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904; 2 t 
1867 


Benf öremål . 

Bestående av ett rör med tillplattad* oval ge» 
noiiiskärning» ändarna är motstående snett av- 
skurna. Vid den ena ett hål.: 
liängd 4,9 cm 
Bredd 1,4 n ' 

Aito 

Grönland 


1868 


BitO 

Bestående av ett smalt välvt skaft med rundad 

hålfSrsedd ände och ett märmast hålmejselfor- 

mat nedre stycke. 

längd 7 98 em 

Bredd 1,3 " 

' Västgrönland 


1869 


Harpunudd 

■Sammansatt av ett främre spetsigt biadformat 


' 


eggstycke av järn obh ett detta omslutande ben 


— • 


©tycke med oval genomskärning och vars ände 
är försett med ett skafthål och ett spetsigt 
snett bakåtriktat utskott;. 
Längd 7*2' cm 
Bredd 1,7 "' 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6b. - 465 - 

1904,21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904 ? 21 
1870 


Harpaaudd 

Som 1869* mea utan jäamudden och med aärmast,- 

romboid : genomskärning samt med fyra små häl . 

Längd 6 9 .3 cm 

Bredd 1,9 " 

Västgrönland 


1871 


Benföremål 

Med platt forms raka sidor 9 rundad udd och 
största vidden vid baseådanj som är snett avv 
skuren* 
längd 6 5 2 cm 
Bredd 1,5 '*' 
Västgrönland 


1872 


Förskaft 
Av ben och med rund genomskärning och rak form 


• 


Sen ena änden något bredare och konisk-t spet^ 
sigfl, den andra utdraget spetsig;» Mellan mitten 
och den . koniska änden ett hål» 
Längd 19 9 4 cm ■ . 
Bredd 1*5 w 
Västgrönland 


1873 


Dito 

Söm 1872» men med anfrätt och skadad yta. 

Längd 15 »6 cm 

Bredd 1,4 rt 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, i 466— 1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
' Anm. 
1904.;21 


' 
1874 


Harpun 

Av ben och med fyrsidig udd med en hulling vid 
varje hörn och med skadad spets vid vilken fin 
spår efter en järnegg* Skaftet är rakt,, jämn- 
brett med rund genomskärning och har en hål- 
försedd avslagen ände. 
Längd 24 cm 
Bredd 2 " 

Ikaresak 


ns 


- 
Grönland 


1875 


Barpunudd 

Av ben och med rund genomskärning och rak form 

Udden är spetsig och största vidden är vid ba« 

sen vilken är ihålig, försedd med två omkring- 

löpande vulster samt två motstående ändutskott 

Längd 10,2 cm 

Bredd 1,3 '"' 

Västgrönland 


• 


1876 


Harpunhuvuä 

Av ben och med ett brett främre stycke' med run 

dåd udd (med skåra ©eh fast bindningshål) och tv 

bredvidliggande unilaterala hullingär samt ett 

bakre stycke med raka sidor*rund genomskärning 

och två bredvid varandra liggande spetsiga änd 

utskott. 

Längd 9,3 cm 

Bredd 2,5 n 

Kan^utfiak 
Grönland 


& 


' V ' . ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. 467 - 1904. ,21 Gen. kat. nr. Inv.nr. 

I904>.2t. 
1877 ' 1878 1879 \ Förskaft 

Av ben och med oval genomskärning samt med 

svagt bö§d form» Ena änden är snett avbruten, 

den andra spetsig och nedanför den ligger tre 

hål i rad, 

längd 27,5 cm 

Bredd 1,9 " 

Houkfak 

Grönland Dito 

Som 1877* men utan hål och med den spetsiga än 

den inskuren > 

längd 15,5 cm 

Bredd 1,2 ". ■ 

Västgrönland Dito 

Av ben Och med rak relativt jäianbred form och 
med oregelbunden genomskämingpsamt med spet- 
siga ändars» 
längd 30, :8 cm 
Bredd 1,8 * . . 

Aito 
. Grönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 468 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1880 


Förökat* 

Som 1877 9 m e n me d rak form och^med den skadade 

änden rakt avbruten* 

längd 27 cm 

Bredd 2 " 

Västgrönland 


1881 


Harpun 

Som 1874» ffien med skaftet oregelbundet spetsig 

och med två hål mellan änden och mitten* 

Längd 19*2 cm 

Bredd 1,8 " 

Godhavn 

Grönland 


t 
1882 


Dito 

Som 1874» men med udden snett bortskuren och 

resten försedd med sex små hål samt med spet-* 
sig skaftände och två hål mellan denna och mit 
ten v 
Längd 17 cm 
Bredd 1,7 n 
Västgrönland 


1883 


Förskaft 

Av ben och med rak jämnbred form och rund ge- 
nomskärning.' Sna änden spetsig och hålförsedd, 
den andra med en skåra samt skadad.' 
Längd 23 »5 cm 
Bredd 1,2 n Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 469 - 1904.21-. Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1904*21 

1884 1885 1886 Harpun som nr 1874 men med spetsig skaftände 
och med två hål mellan denna ooh mitten. 
Längd 31,5 cm, bredd 1,8 cm, 

Bkamiut 
Grönland Kniv av ben och med platt, relativt jämnbrett 
blad med rundad udd och ett kort skaft, 
något smalare och med rundad nedåtböjd 
ände , 
Längd 17 cm, bredd 2,6 cm* 

Västgrönland Kniv av ben med jätnnbred form. Bladet är platt, 
spetsigt och försett med en skåra längs 
eg^sidan. Skaftet är något tjockare med 
rundad hålförseöd ände. Kniven svagt böjd. 
Längd 15 cm, bredd 1,6 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 470 - 1904*21 Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1904i2l 
1887 1888 1889- 
1890 1891 Skaft 

Av ben och med Jämnbred lätt böjd <''förm : samt 

<wal genomskärning^ Ändarna är rundade och 

mellan mitten och ena änden ligger fyra hål 

i rad. 

Iiängd 21 cm 

Bredd 1,9 n 

Akunak 
Grönland Knivskaft; 

Äv ben och med" platt form. Mins&å bredden vid 

änden söm är oregelbundet rundad och hålförsed|d< 

Längd 90 cm 

Bredd 2 '" 

Bkamiut 

Grönland Benföremål * 

Fyra avlångii cylindrar med raka ändar och en 

rund benring uppträdda på en hudrémi 

Iiängd 17,5 em 

Bredd 2,8 n 

Egedemindes Distrikt 

Grönland Dito y Bestående av ett platt långsträckt relativt 
Jämnbrett stycke med oregelbundna sidor och än~ 
dar samt med f3orton små hål längs ena sidan, 
längd 23 cm 
Bredd 2 " Västgrönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65. - 471 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21; 
T892 


Skaft 

Av-, ben och med smal långsträckt form» ®en ena 

änden är smalare och spetsig, den andra bredai 

och rakt .avskuren samt med en hålinskärning 

vid, sidan. Längs ena långsidan tre hålinskär^- 

ningar.. 

Längd 20;, ; 7 cm 

Bredd 1 * 

Västgrönland 


& 
1893 


Benplatta 
Med långsträckt flat rektangulär form och med 
ytan genomborrad av ett sort antal små hål. 
Längd 14» 1 cm 
Bredd 2 " 


- 


Västgrönland 


-*v . 
1894 


Benföremål 5v 

Med långsträckt flat,, svagt böjd, form. Indara 

är. oregelbundet formade * ena långsidan rak, 

den andra vågig. $io hål i rad är placerade i 

föremålets längdriktning. 

Längd 20,5 cm 

Bredd 1,2 n 

Västgrönland 


a ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. - 472 - 

1.Q04-. 


91 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Ai 


im. 
1904.21 


1895 


Ulo 

Bestående av ett handtag av ben med oval form 

och oval genomskärning samt en mycket liten, 

nästan tappformad, fyrsidig egg av järn., 

Längd 5,1 em 

Bredd 3 w 

Kekestafoutfiak 

Uroniana 
1896 


Dito 

Som 1895» m e n ^eä e» bredare rektangulär egg. 

Längd 3,2 cm 

Bredd 2,5 H 

Västgrönland 
1897 


Projektil 

Av ben och med bred udd, rundad och svagt välv 
Korta räka inskärningar markerar övergången ti 
en bakre skaftdel, vilket har en oregelbundet 
formad ände med ett åt ena sidan liggande spet 
sigt bakåtriktat utskott. På uddens ena sida 
vid inskärningen, ett hål. 
Längd 12 cm 
Bredd 4 " 

E^edémindes Distrikt 


i o 
Ll 


' 


Grönland ELÄNDERS. 6BG. 76B6. 3. 6S. - 473 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1898 


trästycke 

Med flat rektangulär form» 

Längd 2,5 em • ' 

Bredd 1 ? 8 " 

Egedemindes Distrikt 

Grönland 


1899 


Handtag till ulo 

Av ben och med närmast fyrsidig form med svagt 

insvängda kortsidor» rundad ryggsida och skar- 

försedd eggsida é 

Längd 5,8 cm 

Bredd 4? * 

Västgrönland 


1900 


Ulo 

Bestående av ött rektangulärt handtag av ben 
med rund-ovål genomskärning samt en mitt på eh 
långsidan placerad smal spetsig udd av Järn. 
Längd 6j? cm 
Bredd 4*5 * ■ . . . 

Ohristianshaab 

Grönland 


i ■ 
1901 


Handtag till ulo 

Av ben och bestående av ett platt brett främre 
stycke med svagt rundade sidor och en skåra 
längs egg-sidan samt ett tjockare oregelbundet 
halvmåne-format bakre stycke. Två hål på det 
främre stycket samt fyra på det bakre. 
Längd 9 »2 cm 

Bredd 6,8 " Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 76Q6. 3. 6S . 474 - 

1904*2? 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1902 


Blad till ulo 

åv Järn och med flat månskäre«-form. Vid mitten 

av den konkava sidan ett skaft* vilket jämnt 

smalnar av mot den rakt avskurna änden» 

Längd 19 9 2 cm 

Bredd 12,8 n 

Västgrönland 
■ •>V 


1903 


Handtag till ulo 

Som 1901, men utan hål; 

längd 8,4 cm 

Bredd 5,6 * 

Västgrönland 


1904 


Cylinder 

åv ben och med liten dimension på rörhålet; 
%a änden är bredare och rakt avskuren,, den ar 
dra något smalare och försedd med två bredvid 


.. \ 


varandra liggande utskott* 
Längd 2,6 cm 
Bredd 2,5 " 
Ekamiut 


« 


Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 475 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21., Anm. 1.904.21. 
1905 1906 1907 1908 Kniv av ben med välvd form. Sidorna är svagt rundade och löper samman i en spetsig udd. 
Den bakre änden är oregelbundet avslagen. 
Längd 19 cm, bredd 3,8 cm. 

Egedemindes distrikt 
Grönland Cylinder av ben och med rörhålets dimension större frän den ena rakt avskurna änden till 
mitten än från mitten till den andra lika- 
ledes rakt avskurna änden. 
Längd 2,5 cm, bredd 2,3 cm* 

Västgrönland Cylinder som nr 1906. 

Längd 3,3 cm, bredd 2,8 cm. Ekamiut 
Grönland Snökniv av ben med ett brett, platt, skadat 
blad med ett häl vid eggens nedre hörn 
särat ett smalt snedställt sk&ft med nedåt- 
riktat hålförsedd ände i 
Längd 20,3 cm, bredd 7,2 cm, 

Hunde Eiland Grönland / l CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 2399 9 67 - 476 - 1904*21 Gen.katnr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


" 


1909 


Indhylsa 
Av ben och ihålig med rund genomskärning ■■*, Bleda 


n^ 


för den töppigt rundade änden en runt om löpac 
de vulst. 
Längd 3 ? 4 cm 
Bredd 2,8 " 
Västgrönland 


1910. 


Benfö remål (trol« kniv) 

Med rak relativt jämnbred form och välvd yta» 
IPrån mitten till den ena oregelbundet avskurna 

änden är sidorna oregelbundet och grunt tända- 

dei Motstående ände är oregelbundet rundad. 

Längd 13» 4 cm 

Bredd 3,4 n 

Ekamäut 

Grönland 


1911 


%gredskap 
Av ljust grå bergart och med reltivt flat form 


* 


Ena änden är kraftig och rundäd 9 den andra o- 
regelbundetj närmas* rakt avhuggen* Långsidor- 
na har utdragna grunda inskärningar* 
Längd 4j1 cm 
Bredd 2*6 " ' 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S. - 477 - •»904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1912 


Eggredskap 

Air ljust grå skifferliknande bergart och med 
flat form» Ena änden bred och rakt avskuren» 
långsidorna svagt konvexa men kraftigt inskur- 
na nedanför den motstående änden» vilken är 
smalare och rakt avhuggen. Ytan delvis slipad. 
Längd 3,8 cm 
Bredd 2,7 n 

Västgrönland 


1913 


iDel av me.i sel 

Av ljust grå bergart och med platt rektangu*- 

lär genomskärning. %gen är rak och slipad, 

sidorna svagt konvexa och mejselns övre del 

närmast rakt avbruten. 

Längd 2,9 cm 

Bredd 2,7 ° 

Västgrönland 


1914 


Dito 

Som '19 13.» men med spetsoval genomskärning och. 

sned brottyta*. 

Längd 3,2 cm 

Bredd 2,8 " 

Västgrönland 


1915 


Saknas 

ELÄNDERS. GSG. 76B6. 3. 65. - 478 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1904*2$ 
1916 


.Kniv . 

Av ij-ust- grå' bergart och med flat form. Rygg- 
sidan är närmast rak och möter den svängda egg 
sidan £ en spets. Den mot spetsen motstående 
änden är rakt avhuggen. Egg~ och; ryggsida för- 
sedda med retuseher* 
längd 3 *& em , - 
Bredd 1*7 "' 

Mstarönland 


w» 
1917 


Dito 

Som 1916, men med större delen av ytan slipad. 

Sgngd 4j0 cm 

Bredd 1,4 « 

- Västgrönland 

' ? 

J ' .- - 


1918 


Dito 

Som 19 16 9 men med spetsen avbruten, 
Itängd 3 »6 cm 
Bredd 1,9 ■" 
: Västgrönland 


1919 


Dito 
Som 1916, men med symmetrisk form där båda si- 
dorna är svagt vinkelformigt konvem. 
Iiängd 4,2 cm 


■ • 


Bredd 1,8 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 479 - 19Ö4V21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1920 


•Kniv 

Åv ljust brun=grå bergärt och med f lat" krum 
form» &a långsidan är svagt konkav, den andra 
konvex och båda möts i en spets. Bén bakre än- 
den är rakt avhuggen och visar spår av en slag 
bula. :•••■» 
£ängd 4,3 cm 
Bredd 1,9 '* 

Västgrönland 


1921 


Bgsredskap • 

Av aeilangrå bergart* långsidorna är r&ka> den 

ena änden smal och spetsig, den andra bred och 

rundad. Prån mitten till smala ändens spets en 

väl markerad ås. Ytan delvis slipad* 

Längd 4,1 cm 

Bredd 1,6 n 

Västgrönland 


1922 


Kniv- ■ v 

Som 1916* men med mera symmetrisk form och bå= 

da långsidorna svagt konvexa. 

Mngd 4*1 cm 

Bredd 1,5 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 480 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1923 


Kniv 

Söm 1920 t men av ljust grå bergart, svagt åsad 

samt utan slagbula • 

Längd 4,7 cm 

Bredd 2,1 tt 

Västgrönland 


1924 


Beredskap 

Av mellangrå bergart och med formen av en flat 

spétenackig yxa, med rak egg och svagt kohvexa 

långsidor. 

längd 5,5 em 

Bredd 3,1 " 

Västgrönland 


1925 


Dito 

Av ljust brun bergart och med flat orggelbunde 
tresidig form, där två sidor är jämnlånga och 
den tredje, närmast hälften av dessa. 


t 


Längd 6,3 cm 
Bredd 3,2 " 


■; :,:,. ; 


Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 481 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 
1904.21 
1926 


Eggredskap 


Av brun bergart och med rektangulär fora» Lång 


■»: 


sidorna är svagt insvängda nedanför den ena än 
den så att denna blir smalare än den motståen- 
de* Ella kanter försedda med re tuschér. 
; • i 
Längd 5,6 cm 
Bredd 2,1 *' 
• ■■■ ' •••^ ■•• ■ 


_.■ ' : ■ ' ■ • 


Västgrönland 


'^ ■ "*..■ 


• ■ 


1927 


■Dito" "•■''■-..- 

Som 1926, men av 1-just grå bergart och méd 

svagt könvexa långsidor. 

Längd 5,2 cm 

Bredd 2,2 n 

Akudleek 

Grönland 


1928 


.Dito. 

Äv /Ijjust brun^grå bergart och med flat form,é 
Den ena änden är rundad, den andra rakt av- 
huggen. : Den ena långsidan är svagt konvex, den 
andra är från den rundade änden till mitten 
konvex och från mitten till deniaka änden kon- 
kav. Hela ytan jämnt behuggen.. 
Längd 5,3 cm 
Bredd 2,3 " 

Västgrönland 


1929 


Eggredskan 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 482 * .' 


1904i2l 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
• 'Anm. 
1904,21 
1930 


Essredskap 

Av ljust brun-grå bergart och med flat fora» 

Långsidorna är svagt konvexaj den ena änden 

rundad 9 den andra oregelbundet spetsig (skadad 

och hela ytan -jämnt behuggen. 

Längd 5,0 cm 

Bredd 2,3 n 

Västgrönland 


) 
1 

1931 


■ 3?rol©ktils»éts *:■""!"'•.".• 

Av mellangrå bergart och med flat form. Udden 
är spetsig, sidorna svagt konvexa med grunda 


< 


inskärningar innan den raka bassidan i Alla -kar; 


«•- 


ter med retuscher och hela ytan jämnt behugger 


> 


Längd 4 »5 cm 
Bredd 2,0 ■" 
Västgrönland 
i 


1932 


Essredskap 

Av ljust grå bergart och med flat form. Lång- 
sidorna ärViärmast raka och försedda med re- 
tuscher, ändarna oregelbundet tillhuggna» den 
ena med en liten antydan till slagbula. 
Längd 4,8 cm 
Bredd 2,2 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S. - 483 

1904^21 


Gen.kat.nr. \ 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 


, ' 


1933 


1/E?£redökat» 

Som 1932, men med svagt konv^;^ långsidor samt 

svagt åsä&i '' " ' '■'■ 

länga 5 9 * em 

Breda 2,2 n 

Västgrönland 


1934 


lito 

Som 1932? men med den ena änden spetsig och de 

andra snett avhuggen* 

Mngd 5,5 cm ' 

Bredd 1,9 " 


n 


Västgrönland' 


^ 
1935 


Kniv 

Som 1916. 

längd 4*6 em 

Bredd 1:,8 "' 

..-. v . ' . , Västgrönland 


1936 


... »■ ■ 

Epereäsfeap 

Av grå-vit kvartsitliknande bergart och med 

välvd yta. långsidorna består vardera av två 

svagt konkava delar vilka möts vid mitten och 

bildår ett bredare utskott.. Ändarna är närmast 

rakt avhuggna. 

längd 5,3 cm 
Bredd 1,7 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. - 484 - 

1904.21: 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1937 


Bg&reåskap 

Som 1936» men. med ena långsidan närmast rak* 

iiängd 4,9 cm , 

Bredd 1,9 " 

Västgrönland 


1938 


Dito 

Som 1936, men av mörkt brun-grön bergart och 
med mer. oregelbunden form» 
Längd 4,3 cm . 
Bredd 1*4 * 

Västgrönland 


1939 


Dito 

Som 1927, men av ljust grå bergart* 

Iiängd 4,0 cm 

Bredd 1,2 n 


- 


Västgrönland 


1940 


Dito 
Som 1930, men av grå-vlt kvart si tliknande berg 
art och med båda ändarna oregelbundet rundade. 
Längd 5,1 cm 
Bredd 1,9 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 485 - 

1904.21 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
i904é21 
1941 


E m redekap, 

Av grå-vit kvartsitliknande bergart och med; 

flat närmast triangulär form* Bassidan är o- 

regelbundet avslagen med närmast Z-liknande 

kontur. 


Längd 3*8 cm 
Bredd 2,5 n 
Västgrönland . 


1942 


Pro.1 ektilspe t s 

Av ljust brun*»vit kvartsitliknande bergart och 
med flat form. Udden är rundad, sidorna raka 
och grunda inskärningar markerar en kort tånge 
méd rundad bassida* A lla kanter med retuscher 
(utom tångens bassida) och hela ytan jämnt be- 
huggen. 
Längd 4»3 cm 

Bredd 2,3 n ' - ■ 

Västgrönland 


1943 


Dito 
Av grå*vit kvartsitliknande bergart och med 
flat. asymmetriskt tresidig form, Grunda in- 
skärningar markerar en bred tånge med rak bas- 
sida. _ .•■...•« 
Längd 3.*0 cm 
Bredd 2,7 "' 
Västgrönland. 


- ELÄNDERS. GBO. 7686. 3. 65. - 486 - 1904,21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 


1944 


Ero.lektilspets 


Som 1931, men- av grå-vit kvarteltliknande berg 
t». 


art* 


Längd 4 cm 


Bredd 1,6 " 


Västgrönland 
"""1945" ' 


Dito 

Söm 1931 1 men av ljust grå bergart och med 
svagt Insvängd t ange vars bas sida är rakt av- 
huggen och saknar retuscher» 
Längd 3,2 cm . 
Bredd. 1,6 " 

.- • » . Västgrönland 

v. 
> 
1946 


Sé^rédskap 

AV ljust grå bergart och med rektangulär form. 

Genomskärningen är likbent triangulär och stör 

re delen av ytan är slipad. 

Längd 3,2 cm 

Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


ni 


1947 


Krummborr 

Av grön bergart och med flat form. Bestående 

av ett åt ena sidan liggande svängt borrstycke 

öoh ett bakre närmast rektangulärt stycke.. 

Längd 2,8 om 

Bredd 1,3 n Västgrönland ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 65 - 487 - «qOAl?1: 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


1948 


Stenredskap 

Av brun-grå bergart och med svagt välvd form» 

långsidorna är svagt svängda och möts i en run 

dad spetsande» Motstående ände är bred och rak 

avhuggen» 

Längd 2,0 cm 

Bredd 1,3 n 

Västgrönland 


t 


1949 


Dito 

Av ljust grå skifferliknande bergart och med 
flat triangulär form. Ytan är slipad och för- 
sedd med tvärgående reff lor, vilka mot ena kan 
ten bildar en tandning»; 
Längd 2,1 en 
Bredd 1,9 " 

Västgrönland 
1950 


Bryne ■•'.., 

Av i just brun bergart och med långsträckt jämn 
bred form» Genomskärningen är triangulär, den 
ena änden är hålf örsedd och snett tillhuggen, 
åen andra försedd med två V-formiga inskär- 
ningar», 


» 
- 
Längd 8,5 cm 
Bredd 2,2 K 

Västgrönland ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 - 488 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1951 


Projektilspets 

Sena 193 T* ffi en av ljust brun bergart, ,: 

Längd 4,4 em . 

Bredd 1»9 " . 

Västgrönland 


1952 


Dito 


- 


Av; ljust brun bergart och med flat form. Sidor 
na är raka, udden rundad och bassidan rakt av* 
huggen» A lla kanter utom bassidan är försedda 
med retuscher» 
Längd 3,8 cm < 
Bredd 2,1 ° 
. Väat&rönland 


1953 


Dito 

Som 1943» men av ljust gråpbrun bergart och 

utan retuscher på bas sidan. 

Längd 4,3 cm 

Bredd 2,5 " 

Västgrönland 


1954 


Dito 

Av ljust grå=>brun bergart och med närmast flat 

form. Ändarna är spetsiga och långsidorna o- 

regelbundet vinkelböjda. Alla kanter försedda 

med retuscher. 

Längd 4,3 cm 

Bredd 1,9 " Västgrönland 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65. - 489 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1904*21 
1955 1957 1958 Projektilspéts 

Av grå-vit kvart si tiiknande bergärt och med fljat 
form* Den ena långeldan är rak, den andra svagt 
konvex>, udden är rundad och basänden rakt av- 
huggen. A lla kanter försedda med retuecher. 
Längd 3,9 cm 
Bredd 1*5 " Dito 

Som 1931»; men av grå-vit kvartsi tiiknande berg** 

art och med ett stycke av den ena långsidan 

rakt avslagen* 

Mngd 3»5 cm 

Bredd 1,6 " 

Västgrönland Dito 

Som 1931» men av ljust vit*grå--rosa kvartslt* 

liknande bergart och med kupigare form» 

längd 3» 5 cm 

Bredd %3 * 

Västgrönland Dito 

Som 1931»; men av grå-vit kvartsitliknande bergj- 

art och med rundad udd samt oregelbundet for* 

mad bassida på tången* 

Längd 3,5 em 

Bredd 1,4 " \ Västgrönland 1904.21 

* Anm.' ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 490 - 1904.21 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904!. 21 


1958 b 


Pro.lektilspeto 

Som 193 % men av vittrasa halvgenomskinlig bex 

art öeh med rundad ödd, 

längd 5,0 om 

Bredd 1,6 n 

Västgrönland 


g- 


1959 


Bito 

Som 1931 > men av grå-vit kvartsitliknande berg 

art och med rundad udd samt insvängd tånge 

vars bassida saknar retuseher» 

längd 2,9 cm 

Bredd 1,5 * 

Västgrönland 


* 


t960 


Beredskap 

Av bergkristall oeh med kupig form» långsidor-' 

na är närmast raka, den ena änden rundad* den 

andra bred och oregelbundet tiiliiuggeh> 

längd 2,8 cm 

Bredd t j7 " 

Västgrönland 
- 
1961 


Beredskap {spän) 

Av vit- brun bergart och med rundade kanter sam 

rester av slagbula vid den raka basändené 

längd 3,0 cm 

Bredd 1,8 " 

Västgrönland 


t 

ELÄNDERS. GBG. 7BB6. 3. 6ö - 491 - 
iqoj.^91 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904-21 


- 
1962 


ftreredskap 

Av grå-vlt kvartsitliknande bergart och med 

fem oregelbundet placerade eggsidor (varav fyj 

med retuscher) och en kort sned basände • 

Längd 3,2 om 

Bredd 1,6 " 

Västgrönland 


•a 


1063 


Dito 
- Trol.. spän av grå-vlt kvartsitliknande bergarl 
med närmast likbent tresidlg form Sch åsad yta 
Längd 4,0 cm 
Bredd 2*0 » 

Västgrönland 


i. 


1964 


Dito 

Av ljust grå-brun bergart och bestående av en 

flat tresidlg främre del ( ett rakt mellanstyck« 

med: tresidlg genomskärning och ett lika brett 

bakre stycke med fyrsldig genomskärning» 

Längd 3,6 cm 

Bredd 1,4 '" 

Västgrönland 


. 


1965 


Pro.lektilspets 

Som 1931» men med rak tånge* 

Längd 3,5 cm 

Bredd 1,2 '* 

Egedemindes Distrikt Grönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 492 - 

1904.21 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1 904. ,2.1 
1966 


Sockel 

Av mörkt grå bergart och med svagt Irapig form* 
Den ena långsidan är konvex, den andra till 
hälften könvex därefter konkavt inskuren till 
änden,, som är snett avnuggen» Motstående ände; 
är rundad* 
Iiängd 3*6 em 
Bredd 1,3 :* 

Västgrönland 


', 
1967 


Dito 
Som 1966, men av grå^vlt kvartsitliknande berg 
art-* 
Iiängd 3,3 ca 
Bredd 1,2 "t 
Västgrönland 


1968 


Dito 
Som 1966, men av grå--vit kvartsitliknande berg 
art. 
Iiängd 3,8 cm 
Bredd 1,1 ": 


- 


Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S - 493 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
' Anm. 
1904.21 
1969 


Eiigredskap 

Av grå-vit kvartsitliknanäe bergart och med 

jämnbred men något oregelbunden form* Den ena 

änden är rundad* den andra har ett spetsigt 

uppåt riktat utskott* - . 

Längd 3*5» cm 

Bredd 1*3 " 

Västgrönland 


- 
1970 


Dito 
Av grå-vit kvartsitliknande bergart och med o- 
regelbundet tresi dig genomskärning i. Långsidorn 
är svagt S-f ormigt svängda, den ena änden är 
smal och spetsig och den andra bred och snett 
avhuggen. 
Längd 3,2 cm 
Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


a 
1971 


Dito 

Spån av. grå-vit kvartsitliknahde bergart med 

en smal? rundad ände och en utsvängd närmast 

treflikig. 

Längd 3,6 cm 

Bredd 1,7 " 

Västgrönland 


6 -X ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 494 «- 


1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904; 21 
1972 


Spån 

Av grå^vit Icvartsit liknande bergart och med 

bred forms. Den ena änden rundad, den andra 

snett avhuggen. 

Längd 3 , f ,7 cm 
Bredd 2*0 " 

Västgrönland 


1973 

1 


Egfcredskap 

Av grå-vit kvartsitliknande bergart och med 
flat närmast rektangulär form* Den ena kort- 
sidan är dock snett avskuren och går ut i ett 
spetsigt utskott* Långsidorna försedda med re- 
tusöher. 
iLängd 3,5 cm 
Bredd t|7 " 

Västgrönland 


• 
1974 


%to 
Av mellangrä bergart Och med flat fyrsidig for 


n. 


Eggkanter på tre av sidorna, den fjärde något 
tjockare och rakt avhuggen. 
Eängd 2,8 "cm 
Bredd 2,3 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6ö - 495 -' 

"»904 *21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1975 


Bggredskap 

Som 1974» men av grå-rosa halvgenomskinlig 

bergart» 

Längd 2,7 cm 

Bredd 2,3 " 

Västgrönland 


1976 


Dito 

Av grå-vit kvartsitlifcnande bergart och med 

relativt flat form* Grundkonturen är närmast 

trapetsformad men är försedd med ett spetsigt 

enedriktat utskott vid ena kortsidan.. 

Längd 3,0 cm 

Bredd 2,2 n 

Västgrönland 


1977 


Dito 

Av brun^rosa bandad bergart och med flat när- 
mast rektangulär form. Den ena kortsidan är 
doc& snett tillhuggen. 
Längd 2,7 cm . 
Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


s^ ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 496 - 1904,21: Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ • 


Anm. 
1904*21' 
1978 


E«Äredskap 

Av grå-vit kvarts! tliknande bergart och med 

kupig form. %gsidan är halvcirkelformad och 

försedd 'med retuscher. Baösidan är tjock och 

rakt avhuggen med en närmast treeidig genom* 

skärning. 

Längd 2,5 cm 

Bredd 2,4 q 

Västgrönland 


1979 


Dito 


Av ljust grå bergart och med flat oregelbunden 
form* Den ena änden är snett rundad, den andra 
försedd med en spets» 
Längd 2,9 cm 
Bredd 1,8 w 
fästgrönland 


1980 


Dito (ev. pro.1ektiil8pets) 
Av grå-vit kvartsitMknande bergart. Långsidor 


'<»> 


na är närmast raka, udden oregelbundet rundad 
och ovanför den snett avskurna bas sidan är två 
grunda inskärningar. 
Längd 3>0 cm 
Bredd 1,5 n 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. Gä. - 497 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
1981 


Eggpedekap 

Av grå-vit kvartsitlifcnande bergart och med 
långsträckt form med oregelbunden fyrsidig ge- 
nomskärning. Ben ena änden är rundad, den andx 


a 


är bredare avfasad och oregelbundet tillhuggen 


•: 


Längd 4,8 cm 
Bredd 1,5 n 
Västgrönland 


1982 


Dito 

Av brun-rosa svagt bandad bergart och med flat 

oregelbunden form närmast treklöver-lik. 

Längd 4,3 cm 

Bredd 4, 1 " 

Västgrönland 


1985 


Dito 

Spån av ljust grå kvart si t liknande bergart med 

en smalare oregelbundet rundad ände samt en 

brett utsvängd och tjock ände* 

Längd 4,7 cm 

Bredd 2,3 " 

Västgrönland 


1984 


Dito 

Som 1983, men av grön-grå spräcklig bergart. 

Längd 5,3 cm 

Bredd 3*6 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S, - 498 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1985 


Eggredskap 
Som 1 983 , men med den bredare ändens sidor spe 


t- 


siga. 
Längd 5,4 em 
Bredd 2,3 " 
Västgrönland 


1986 


Dito 

Av mellangrå bergart och med flat närmast tref- 
aldig form. Ben ena sidan är svängd, de andra 
två närmast raka» 
Längd 5,0 cm 
Bredd 3,0 " 

Västgrönland 


1987 


Dito 

Av mellangrå bergart och med flat oregelbunden 

form. 

Längd 5,7 cm ■ •. ' 
Bredd 2,7 B 


•.. 


Västgrönland 


- 
1988 


Dito 

Av ljust grå bergart och med flat form och 

oregelbundet femkantig kontur. 

Längd 4,5 cm 

Bredd 2,9 ^ 

Västgrönland • 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 499 * 1904; 21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904,21 
1989 


Eg/»redekap 
$rol«, kärnskrapa av grön-grå bandad bergart, 


-• 


med svaga retnseher längs eggkanten* 
Längd 4,2 cm 
Bredd 2*0 * ■ 
Västgrönland 


1990 


Dito 

Av' grä-yit kvarteitiiknande bergart och med 
fiat oregelbunden 


form. 
Längd 3,5 em - 
Bredd 2*5 " 
Västgrönland 


1991 


Dito 

Som 1990- 
längd 3,3 cm 
Bredd 2*0 n 

Västgrönland 


1992 


Dito 

Som 1990 , men med en markerat uttdragen spets • 


: 


Längd 3,5 cm 
Bredd 2,4 " 
• ■ 


Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 500 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1993 


EKsredekap 

Av grå-yit kvarts! tliknande bergart och med, 

svagt kupig form. Redskapet är tresidlgt med 

ea närmast, rak sida s en konvex och en konkav» 

Längd 3 »7 cm 

Bredd 2,2 H 

Västgrönland 


1994 


Dito 
Som 1988, men av grå«-yit halvgenomskinlig berg 
art. 
Längd 2 5 :7 cm 
Bredd 2,6 " 
Västgrönland 


1995 


Dito; 

Av grå-»vit kvartsitliknande bergart och med 

svagt kupig oregelbunden form. 

Längd 2,8 em 

Bredd 2 9 2 " 

Västgrönland 


1996 


Dito 

Som 1995. 
längd 2*5 cm 
Bredd 1,8 * 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S, - SCI - 421 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
1997 


.Eggredakap< 

Som 1995$ men med två -små spetsiga utskott • • 

iiängd 2,5 cm 

Bredd 2,2 " 

Västgrönland 


1998 


Dito 

Som 1995, men av I^Just grå kvartsitliknande 

bergiart* 

Iiängd 2,8 cm 

Bredd 2,5 n 

Västgrönland 


1999 


Dito 

Som 1995g men av l^ust grå kvartsitliknande 

bergart» 

Längd 2,5 cm 

Bredd 2,2 ■"■■■■■"■■ 
Västjexönlanac. 


2000 


Dito 

Som 1995, men av ljust grå kvartsitliknande 

bergart» 

Iiängd 2,5 cm 

Bredd 1,7 « 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S. - 502 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21 Anm. 1904.21 
2001 2002 2003 ISggredskap av grön-brun bandad bergart och med flat tresidig form. 'fvå av sidorna ar konvexs, 
och försedda med svaga retuscher, den tredje 
är konkav och saknar eggbearbetning. 
Längd 3 »4 cia, bredd 2 9 1 cm. 

Västgrönland Borr av ljust brungrå bergart och med lång- 
sträckt relativt jämnbred kupig form. 
Båda ändarna är spetsiga. 
Längd 8,3 cm, bredd 1,6 cm. 

Västgrönland Borr som nr 2002 men av gråvit kvartsitliknande 
bergart och med den ena änden bredare samt 
rakt avhuggen. 
Längd 5,7 cm, bredd 1,5 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 503 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2004 


Borr 

Som 2002, men av ljust grå bergart och med näg 

bredare form samt med rundade ändar. 


ot 


Längd 4,8 cm 
Bredd 1,9 B 

Västgrönland 


2005 


Dito 

Som 2002, men av mörkt grå bergart. 

Längd 4j7 cm 

Bredd 1,5 " 

Västgrönland 
- 


2006 


Dito 

Som 2002, men av ljust grå bergart, tresidig 

genomskärning och den ena änden rakt avhuggen. 

Längd 4,5 cm 

Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


2007 


Skrapa 

Av mörkt grå bergart och med kupig lätt S-for- 
mad kontur med retuscher längs långsidorna. 
Längd 3,5 cm 
Bredd 1,4 n 
Västgrönland 

ELANOERS. GBG. 76S6. 3. 65. - 504 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904,21, Anm. T904.2H 
2008 2009 2010 2011 Skrapa av mellangrå bergart och med kupig form. 
Den ena långsidan är konvex, den andra 
nänna3t rak och båda ändarna rundade. 
Längd 3,5 cm, bredd 1,5 cm. 

Västgrönland Skrapa som nr 2008 men av gråvit kvartsliknande 
bergart och med den ena änden spetsig. 
Längd 3,8 cm, bredd 1,5 cm, 

Västgrönland Borr av brun kvartsitliknande bergart och med 
leupig form» Långsidorna är raka, borrstycket 
placerat mot ena sidan och med rakt av- 
skuren ände, Den motsatta änden avfasad och 
rundad , 
Längd 3 } 5 cm, bredd 1,3 cm. 

Västgrönland Borr som nr 2010 men av ljust grå bergart 
och med spetsigt borrs ty eke. 
Längd 5,4 cm,, bredd 2,1 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 505 1904,21 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*2 T 


.. / 


2012 


-Bott: ■ . 
■Söm 2010, men av ljust grå bergart och med min 


* 


dre kupig form. samt med spetsigt borrs ty eke» 
Längd 4,5 dm 
Bredd 2^1, " 
Västgrönland 


2013 


Dito 

Som 201Q 9 men av ljust && bergart och med när 

mast f lat. form'. • 

längd 4>2 em ' '■• " 


•a» 


Bredd 1j9 ° 


" 


Väst&rönland 


2014 


igsredskap 

Av ljust grå bergart Och med kupig orsgeibun~ 
•den form-,.'' .... 
M&ngå 3,4 em 

Bredd 2,4 " ' <' 

Västgrönland 

' 1 


2015 


Bite 
Av ljust grå bergart oeh med flat trésidig for 


a. 


Den ena, sidan är kortare änJäe övriga två vilka 
1 

är av samma längd. 
Längd 3,7 cm 
Bredd 2,0 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. - 506 - 1904*21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
2016 


Som 2010, men av ljust grå bergart och med när 
mast flat form samt spetsigt borrstycke* 
I»ängd 3»1 cm 
Bredd 1,7 ° 

Västgrönland 


«> 
2017 


Dito 

Som 2010g men med mindre kupig form* 

längd 2,8 cm ■ 

Bredd 1*5 •'"' 

Västgrönland 


2018 


Skrapa 

Som 2007,. men av grå-vit kvartsitliknande berg 

■art* 

Längd 2*9 cm 

Bredd 1,1 " 

■ : ' ■ : • Västgrönland 


>. 
2019 


Borr 
Som 2010, men av grå-vit kvartsitliknande berg 
art och med spetsigt borrstycke. 
Mngä 3» 5 cm 
Bredd 1,1; " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 507 - 

1904.21 


' Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
2020 


Borr 
Som 201ö: 9 : men av grå~våt Imirtsitliknande berg 


-!?■ ;■■ 


art oeh med spetsigt borrstycke och spetsig 
■ bakre Snde* . 
Mngd %$ cm 
Bredd 1,2 B 
■fästsrönland 


2021; 


Saknas; .... • „ ■ 
1 • * 


2022 


Borr 

Som 2010, men av i. just grå flintliknande bérg- 

&T*"fc med restsi* av HlcQyfisn. 
liängd 3»9 cm 
Bredd 1,7 ». 


- 


fästffrönland 


2023 


Dito 

Som 2010, men med flatare form och längre vin- 
kelställt borrstycke. 
Iiängd 4,5 cm 
Bredd 1 ; ,f •" .• 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 508 - 

1904*21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21^ 
2024 


Beredskap 

Av grå-vit l^rtsitliknande bergart Och med< 

långsträckt tresidig fans och tresidig genom* 

skärning med en spetsig ände och en snett av-r 

huggen. 

Längd 3,8 cm 

Bredd 1,8 " 

Västgrönland 


2025 


Borr 

, Som 20 10» men av méllangrå bergart i 
Längd 3,8 cm 
Bredd 1,4 n 

Västgrönland 


2026 


Dito 

Söm 2010, mén med börrstycket mindre väl mar-* 
. kerat • 
Längd 2,8 cm 
Bredd 1,2 " 

Västgrönland 


2027 


E seredskap 
Av grå-vit kvartsitliknande bergart och med ki 


;-■ 
, 


pig oregelbundet spetsoval form» 
Längd 2,5 cm 
Bredd 1,4 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6b. - 509 - 1904*21:. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1.904,21.* 
2028 


Kärna av bergkristall 

Längd 2,7 em, bredd 2,2 cm,~ 

Väst^rönland 


2029 


Eggredskap av ljust grå bergart med kuoig 
ellipaoid form. 
Längd 3,0 cm, bredd 1,2 cm* 

Västgrönland 


2030 


Bggredskap av l.iuet grå. bergart med relativt 
platt tresidig form. 
Längd 3,9 cm, bredd 2,1 cm. 

Västgrönland 


2031 

- 


Eggredskap av mellangrå bergart och med svaet 
kupig form. Långsidorna är raka, den ena 
änden snett avhuggen och den andra rundad. 

Längd 4,0 cm, bredd 1,9 cm* 

Västgrönland 


<" CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 510 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 
1904*21 
2032 


ÉOTT 

Av ljust grå bergart, och med snedställt spet* 

sigt borrs tyeke samt; bred rakt avhuggen bakre 

ände • 

Längd 3»1 cav , 

.-Bredd 1*8 ■ '"• 

Västgrönland 


2033 


• r 

Eggredskai) 

Av ljuat grå bergart oeh med relativt platt 
form» Andarna är rakt avhuggna, den ena lång- 
sidan svagt konvex oeh den motstående försedd 
med en utbuktning vid mitten. 
Bängd 2,6 cm 
Bredd 1*4 n 

Västgrönland 


2034 


trOiléktilspets 

Av ljust grå bergart oeh med relativt platt 

form med raka sidor snedställda mot den run- 
dade udden och med inskärningar markerad tånge 


;• 


Iiängd 4>0 cm : 
Bredd 1*8 «' 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 511 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2035 


%OTSL 
Av ljust grå-brun bergart och med .spetsigt een 


"?' 


tralt liggande börrstyeke samt bred rakt avhug 
geh bakre ände» 
längd 3*4 cm 
Bredd %7 " 
Västgrönland 


2036 


■MeÅ&ei: .... 


Av grå*bruh: bergart och med relativt jämabred 
kupig fora. Ändarna är rakt avhuggna* 
längd 3*4 cm 
Bredd 1,2 * • 
Västgrönland 


2037 


Dito 
Som 2036 j men med den ena änden snett avhuggen 


•'■ 


Iiängd ,3 »2 :cm .; . 
Bredd %4- n ■ 
Västjsaeöhland 


• 
2038 


Dito 


Som 2036, men av ljust grå bergart och med den 
ena änden smalare samt oregelbundet rundad. 
Längd 3*7 cm 
Bredd 1,6 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 512 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 

1904.21 
2039 2040 2041 2042 • Mejsel 

Som 2036* mén av grå bergart och med de» eiia 

änden rundad. 

Längd 3 »8 cm - 

Bredd 1,6 " 

Västgrönland Dito 

Av ljust grå bergart och med rak relativt pmn| 

bred form med iteesidig genomskärning och rakt 

avskurna ändar. 

Längd 4,0 cm 

Bredd 1,2 " 

Västgrönland Dito 

Som 2040, men med den ena änden något smalare 

än den andra samt båda snett avhuggna é- 

Längd 5,3 cm 

Bredd 1,6 * Dito 

Som 2040, men med den ena änden mycket smale 

Längd 4,1 cm 

Bredd 1,4 " 

Västgrönland 1904.21 Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 513 H904>:2* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
2043 


Me.1sel. 

Av mörkt grå bergart och med spetsigt triangu- 
lär form med femsidig genomskärning* Eggen är 
kört och rak, den bakre änden rakt avhuggen oc 
hela ytan slipade 
Itängd 4,0 öm 
Bredd 1,4 " 

V äStgrönland 


h 
2044 


Dito 

Av 13ust grå bergart och med platt rak form 

samt med tresidig genomskärning* Ändarna är o^ 

regelbundet tillhuggna, den ena smalare och 

nästan spetsig. 

Iiängd 4,0 cm 

Bredd 1,5 " 
Västgrönland 


2045 


Dito 

Av. méilängrå bergart och med oregelbunden form 

och närmast fyrsidig genomskärning samt med 

närmast rakt avhuggna ändar. 

längd 3*6 em 

Bredd 2*0 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3J 65 - 514 - 3904.21 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904 s.2* 
2046 


Mejsel 


Av 13ust grå bergart och med platt rak form* 
len ena änden är : något snett tillhuggen den an 


4- 


ra närmast i 45° vinkel* 
Mngd; 4,0 cm 
Bredd 1,4 ö 
Västgrönland 


2047 


Dito 

Som 2040, men med den ena änden -spetsig* 

Mngd 4,0 cm 

Bredd 1,3 " 

Väst^rönlandi 


. 2048 


Dito 

Av méllangrå bergart och med svagt kupig form. 

Den ena långsidan är närmast rak* den andra ;ö?- 

regelbundet konvex, ena änden är Spetsig och 

den andra rundad. 

längd 4 ,0 em 

Bredd 1,3 '*■ ' 

Västgrönland 


2049 


Skrapa 

Som 2007, men av grå kvart slt liknande bergart. 

IȊngd 3,5 cm 

Bredd 1,7 w 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GSG. 7666. 3. 6S - 515 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904421 
2050 


Me-Jsel 

Som 2036*> men av mörkt- grå bergart och med änr 

darna avfasade» 

längd 4» 1 em 

Bredd 1,2 •*' 

Yäetprönland 


2051 


Dito . 

Söm 2036* men av ljust grå bergart och med den 

ena änden något smalare än den andra. - '- 

längd; 3^5 cm 

Bredd 1j3 " 

fästgröniahd 


2052 


Dito 
Söm 2040, men med platt fyreidig genomskärning 


• 


längd 4,0 em '•■''• 
Bredd 1,0 " ' ■ ■. 
Kekestak 

Grönland 


2053 


Dito 

Som 2040, men med den ena änden bredare och 

snett tillhuggen samt med grunda inskärningar 

nedanför denna. 

längd 3 f: 4 cm • 

Bredd 1^0 «* 

•i Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. "- 516 - 

'1904.-21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
,/ 
2054 


Me.lsel 
Som 2046 »: men av mörkt grå bergart och med mic 
dre platt form* 
längd 3,6 cm - ' 
Bredd 1,2 ••»'•' 
fästgrönland 


2055 


lito 

Som 2036, men sv méllangrä bergart» 
Mngd 3j2 os- 
Bredd * r f " 

Västgrönland 


2056 


Dito 

Som 2044, men med likbent tresidig genomskär- 


\ 


ning, . .■•■'•*•■ 
längd 3,4 cm 
Bredd *;,.? " 

Västgrönland 


2057 


1 
Kärna sv bergkristall ; 

längd 3 »0 cm 

Bredd 2,1 " 

Västgrönland 
- 
..■■'... 

ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 6S - 517 - 1904«21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21 
2058 


Mejsel 

Som 2036, men av mellangrå bergart ••> 

Längd 2,5 cm 

Bredd 1,2 »» 

Västgrönland 


2059 


Dito 
Som 2044, men me <* något mera oregelbunden form 


• 


längd 3,3 cm 
Bredd 1\»3 " 
Västgrönland 
- 


2060 


Dito 

Söm 2036, men av ljust grå bergart.* 

längd 3,0 cm 

Bredd 1,0 " 

Västgrönland 


2061 


Dito 

Som 2040, men av mellangrå bergart och mdé den 

ena änden spetsig. 

Längd 2,7 cm 

Bredd 1,1 » 

Västgrönland 


> 


: .'-..". { .' " . : 

ELÄNDERS. GSG. 7696.3. SS. - 518 - ' 


1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
-Anm. 
1904.21 
2062 


Mejsel 

Som 2040» men av mellahgrå bergart och med den 

ena änden spetsig», 

iängd 2,9 em 

Bredd 1 9 ;t " 

Västgrönland 


2065 


Dito 

Som 2036,, men av mellangrå bergart och med den 

ena änden spetsig* 

Iiängd 2*5 cm 

Bredd 0*8 " 


j 


Västgrönland 


2064 


Kärna av bergkristall 
Brunfärgad tro!» av FeO»- 
Eängd 2*5 cm 
Bredd e 9 n 

Västgrönland 


2065 


Dito 

Som 2064* 
Iiängd 2,5 cm 
Bredd 1,0 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. 519 ■ ,. 


1904.2* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
- '1904*2* 
2066 


•p£$ fös»- <m& £a$, i&nSeK». *&Nrip '*«& : Hs? .i§B§& ©© 
gaaeaaaiat ftiMar ett -®p&m oäb 9». ' : melm **» fe® 
tia». 

Bxedft t*2 * 


**- 
206? <• 
2068 
2069 
2070 


' 


2071 
2072 
2073 
2074 


I*&ng& 3*2 ea 
2Ö$5 ; 


KBarna «r. Uttta*.. tofflgiM . 
länga --2,5- -ta 
Br©Ä<f 2,0 * 
W¥^§0^t^i 


2076 ELÄNDERS. G0G. 76B6. 3. 65. - 520 - 

1904;? t 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2077 - 


Kärnor av. bergkristall 


2108 


Hr* 2082* 2088, 2097 och 2098 svagt brunfärgad 


e- 


troligen av £e0. Storlekarna på kärnorna Var ie 
rar mellan 
Längd 4»0 cm 
Bredd 2*8 " 
OCÖ 
längd 1,1 em 
Bredd 1,0 " 
Västgrönland 


2109 


Eggredskap 
Sota 2066 i 
Längd 2>2 cm 
Bredd 1*0 ■« 

Västgrönland 


2110 


Dito 
Avslag av l^ust grå bergart med oregelbunden t 


orm. 


Längd 2*2 cm 
Bredd 1*6 " 
Västgrönland 
- 


2111 


Dito 

Av ljust grå bergart och med smal lätt svängd 

form med en spetsig och en rak ände» 

Längd 2»5 cm 
Bredd 0,7 " 

Västgrönland ELÄNDERS. G9G. 7666. 3. 65. - 521 - iqoa.pt Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1904.21 
2112- 
2156 2157 2158 Med flat form , retuaeher på sidokanterna, , o= 

regelbundet formad bakre ände samt en snett 

slagen egg från ena långsidana mitt till den 

andra änden.. Alla stiöklarna av ljust grå elle|r 

mellangrå bergart utom nr 2127 som är grå-ylt 

kvartsitliknahde bergart. Storlekarna värierax 

mellan 

IȊngd 4,5 cm 

Bredd 1 ,6 '* 

Och 

£ängd 1,6 cm 

Bredd 0*9 " 

Västgrönland Borrstycke 

Av mellangrå bergart och med smal jämnbred forfm 
med rakt avskurna ändar och retnscher på sido- 
kanterna, 
i&ängd 2,0 cm 
Bredd 0,4 " 

Västgrönland Dito 

Av mörkt grå bergart och med rund genomskär- 
ning och jämnbred form. D en ena änden är rakt 
avhuggen, den andra spetsig och hela ytan jämn 
slipad. _ 
Iiängd 2,2 cm 
Bredd 0,3 " 

Västgrönland ELÄNDERS, G9G. 7686. 3. 6S - 522 - 

1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904*21; 


• 


2159" 


Borrétycke 
Som 2157* 
Längd 2,4 em 
Bredd 0,7 " 

Västgrönland 


2160 


Mto ; 
Söm 2157. 

Längd 2»;7 -cm 

Bredd 0,4 n 

Västgrönland 


2161 


Sito 

Son 21 57, v men med något bredare form* 

Längd' 2.5 cm 

Bredd 0,9 " 

Västgrönland 


2162- 


Eggredskap 


2166 


Ä lla av ljust grå bergart och flat oregelbun- 
den tresidig form. Storleken varierar mellan 
Längd 2,3 cm 
Bredd 1,5 '" 
och ' 

Längd 3:, 6. cm 
Bredd 1,7 n 

Västgrönland 

ELÄNDERS. G8G. 7666. 3. 6S -523- 

1904; 


21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


2167 


Eggredskap 

Av ljust grå bergart och med flat svängd 

oregelbundet fyrsidig form. 

Längd 3,4 cm 

Bredd 1,6 " 

Saidut 

. u-r örULand 
2.168- 


Spånskrapor 
2206 


Av oregelbundet bred form. Nr 2168, 2170 

och 2171 av ljust grå bergart. Hr 2169 oc 

2201 av grön-grå bandad bergart. Hr 2179- 

2183 oeh 2193-2195 av bergkristall. Sr 

2200 av mörkt röd bergart. Övriga av kvai 

sitliknande bergarter. Storlekarna variei 

mellan: 

Längd 3,5 cm 

Bredd 2,8 " 

och 

Längd 2,1 cm 

Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


h 

t- 
ar 


2207- 


Spånknivar 
2212 


Av oregelbunden flat form och asymmetrisk 
spets, eggarna delvis med retuseher. Nr 
2207,2208,2211 och 2212 av kvartsitliknan 
bergarter, nr2209 och 2210 av ljust grå 
bergarter. 

Västgrönland 


de 


^ ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 6S - 524 - 1Q04.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


V 


1904.21 
/ 


2213- 
2270 

2271- 
2530 


Spånskrapor 

Av breda oregelbundet formade rektangu- 
lära mikrospån och med ringa retuschbe- 
huggning. Hr 2214-2232, 2235-2238, 2240- 
2246, 2248, 22§0, 2253, 2255,2257, 2263-2270 
av grå-vita kvartsitlikande bergarter. Ni 
2213,2239 och 2249 av gröna bergarter. Öv 
riga av bergkristall. Storlekar varierand 
mellan: 
Längd 3,4 cm 
Bredd 1,7 " 
och 

Längd 1,0 ci 
Bredd 0,7 " 

Västgrönland 

•Mikrospån 

Hr 2271-2317 av bergkristall. Nr 2439, 
2444,2489 och 2491 av ljust grå bergart ei 
övriga av kvartsitliknande bergarter. Hr 
2432,2448,2520 och 2529 saknas. Storlekar 
varierande mellan: 
Längd 4,3 cm 
Bredd 1,0 n 
och 

Längd 1,0 cm 
Bredd 0,2 M 

Västgrönland 


e 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 525 - 1904.21 Gen. kat. nr. 

Inv.nr. 
Anm. 
1904. 
2531 


Spetayxa 

Av ljust grå bergart och med oregelbundet 

asymmetriskt tresidig form. 

Längd 8,2 cm 

Bredd 3,3 '" 

Västgrönland 


2532 


Dito 

Som 2531 9 nen med avslagen nacke. 

■kängd 5,3 cm 

Bredd 3,5 " 

Västgrönland 


2533 


Dito 
Som 2531 , men med något mera regelbunden 

form. 

^ängd 6,0 cm 

Bredd 3,2 " 

Västgrönland 


2534 


Bito 

Som 2531, men ej asymmetrisk. 

Längd 4»8 cm 

Bredd 2,9 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 - 526 - 


1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2535 


Spetsyxa 

Som 2531, men e;j asymmetrisk och med ku- 

pigare form. 

Längd 5,3 cm 

Bredd 2,5 " 

Västgrönland 


2536 


Skivyxa 


• 


Av ljust grå bergart och med symmetrisk, 
regelbunden form, spetsig nacke samt spåz 
av ytbehuggning. 
Längd 6,0 cm 
Bredd 3,1 " 

Västgrönland 


_ 
2537 


Dito. 

Som 2536, men med avslagen nacke. 

Längd 8,3 cm 

Bredd 5,2 " 

Västgrönland 


2538 


Dito . 
Som 2537. 
Längd 5,8 cm 
Bredd 3,4 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 527 - 1904.21 Gen.katnr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
/ 
2539 


Siaetsyxa 

Som 2531 1 men med avslagen spets. 
Längd 5,1 cm 
Bredd 2,8 n 

Västgrönland 


2540 


Dito 

Som 2531, men med mera symmetrisk regel- 
bunden form samt kupigare yta. 
Längd 4 , 6 cm 
Bredd 2,3 " 

Västgrönland 
- 


2541 


Skivyxa 

Som 2536, men av ljusare grå bergart och 

med bred, rakt avskuren nacke. 

Längd 7,5 cm 

Bredd 3,7 " 

Västgrönland 


2542 


Spetsyxa 

Som 2531, men med. symmetrisk regelbunden 

form och spår av ytbehuggning. 

Längd 5,0 cm 

Bredd 3,0 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 528 - . v 


1904v21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 
1904 .*2 i 
2543 


Skivyxa 

Som 2536,- men med flatare form och bred 

rakt avhuggen nacken 

Längd 7» 2 cm 

Bredd 3;2 "■ ■ 

Ritenbenk 

Grönland 
* 


2544 


Spetsyxa • 

Som 2531 , men med regelbunden symmetrisk 

form och jämnt ytbehuggen. 

Längd 7»6 cm 

Bredd 3,2 " 

Västgrönland 


2545 


■ x>ito 

Som 2531 i men med mera symmetrisk form 
samt spår av ytbehuggning. 
Längd 7 , 5 cm 
Bredd 4,1 " 

Västgrönland 


2546 


Stenredskap 

Trol. skrapa av ljust grå bergart och mec 

rel. jämhbred vinkelböjd form med en flat 

och eh åsad bredsida; 

Längd 8,5 cm 

Bredd 4,9 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65 - 529 - 

1904.21-,., 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904,21. 
2547 


Kämskrapa av l.iust grå bergart och med en 
kraftig, konvex eggsida, konkava långsidor 
samt närmast rak nackände. Den ena bredsidan 
flat, den andra oregelbundet pyramidformad m 


3d v 


tre åsar» 
Längd 13 j 5 cm, bredd 11,5 cm* 


"'- 


Västgrönland 


2548 


Harpunvinge av ben med flat„ bred lansett- 
form. Ena änden utdragen till ett skaft. 
Skaftet är spetsigt samt har ett hål vid 
basen och ett vid änden* 
Längd 17,5 cm, bredd 5,8 cm» 

Västgrönland 


2549 


Krok av ben och avsedd för -apphängning av 
gryta. Kroken är relativt jämnbred med ett 
utskott ovan kr okomböj ningen, två oregel- 
bundet placerade hål på skaftet, inskärning 
nedanför fästet, och detta försett med två 
bredvid varandra liggande hål. 
Längd 32 cm, bredd 3 ecu 

Västgrönland 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 530 - 1Q04-21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■;- 


1904.21 


2550 


Harpunvinge 

s om 2548, men med slankare form*.. rakt av- 
skuret skaft samt försett med hål vid spe 
sen. 

Längd 22,2 om 
Bredd 4,8 " 

Västgrönland 


t- 


/ 
2551 


Snö skrapa 

Av ben och med långsträckt jämnbred svagt 
böjd form. Bladet har spetsig ände och 
flat form, skaftet har spetsoval genom- 
skärning och snett avskuren skaftånde,, 
Längd 27 cm 
Bredd 1,8 " 
2552 


Västgrönland 

Harpunvingar (2 st) 

Som 2548, men med slankare form och mera 

markerad övergång till skaftet. De båda 

vingarna är med bentappar fastmonterade 

på motstående sidor av en avbruten harpun 

stång. 

Längd 28 cm 

Bredd 5 n 

Kiokkestak 

Grönland 

" '■' ' - /■ ' ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. - 531 - 

"'*" " ■'.'.'. 
1904. 


21 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904c 21 
2553- 
2567 

2568- 
2583 


Pro.lektilsDetsar 

Med flat bred symmetrisk lansettform. ^11 
väl ytbehuggna, nr 2556, 2564,- 2567 med 
kantretuscher. Bp 2563 av grå-vit kvart- 
si tliknande bergart, de övriga av ljust 
grå eller grå-bruna bergarter. Storlekar- 
na varierande mellan: 
Längd 6,2 cm 
Bredd 2,4 n 
och 

Längd 2,5 cm 
Bredd 1,2 " 

Västgrönland 

Basoartier till oro.iektilSDetsar 

Av ljust grå bergarter och svagt kupig 

form med lätt svängda sidor och närmast 

rak bassida. Sr 2571 - 2573 och 2579 har 

markerad tånge. Storlekar varierandet 1 ^* 

mellan: 

Längd 4,6 cm 

Bredd 3,6 " 

och 


a 
Längd 2,1 cm 


Bredd 2,1 •" 


Västgrönland 


■ 


#■ • 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S - 532 - 1904.21 Gen.kat.nr. 1904.21 
2584- 
2607 2608- 
2617 öddpartier till pro.iektilspetsar 
Med svagt kupig form oeh lätt konvexa si- 
dor samt spetsig udd. Ytorna är behuggna 
och på nr 2584, 2588, 2599 - 2607 finns 
märken efter kantretuscher. Ur 2593, 259E 
och 2603 är av kvartsitliknande bergarter 
de övriga' av ljust grå eller grå-bruna 
bergarter. Storlekarna varierar mellan: 
i*ängd 4,7 cm 
Bredd 2,4 " 
och 

Längd 2,3 cm 
Bredd 1,4 " 

Västgrönland Pre j efctilspetsar 

Av ljust grå eller grå-bruna bergarter 
och med flat bred lansettform. Långsidor- 
na är konvexa och försedda med retuscher, 
bassidorna breda och närmast rakt avhugg- 
na och uddarna är spetsiga med undantag 
av s nr 2609 och 2610 vilka har rundade ud- 
dar^ Ytorna är väl behuggna. Storlekarna 
varierar mellan: 
Längd 8,5 cm 
Bredd 2,2 " 
och 

Längd 5,5 cm 
Bredd 2,0 " 

Västgrönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686- 3. 6S - 533 - 

1904. 


21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 

2618- 
2619 


Pro^ektils^etsar 

Nr 2618 av mellangrå, 2619 av grå-brun 

bergart. Formen är långsträckt och svagt 

kupig, långsidorna mycket svagt konvexa 

( nr 2619 även med retuscher), bassidorna 

rakt avhuggna och uddens yttersta spets 

avslagen. 

Längd 6,4 cm 

Bredd 1,6 " 

och 


,,.^,'r •■■■-,' 


■ •■ 


Längd 6,9 cm . 

Bredd 1,7 " 

Västgrönland 
2660 


Prbjaktilaöefs 

Av ljust brun kvart si t liknande bergart oc 
med kupig symmetrisk form med konvexa lår 
sidor med retuscher, spetsig udd och rakt 
avhuggen bassida. Ytan är jämnt behuggen;, 
Längd 2,5 cm 

Bredd 1,8 " 

Västarönland 


h 
g- 


2621- 
2628 


ttriripnrtier till pro iektilst>etsar 
Av ljust grå eller grå-bruna bergarter 
med flat bred form. Långsidorna är svagt 
konvéxa (hos nr 2627 me<3 retuscher), bro 
sidan rakt avslagen och uddarna spetsiga 
( uton nr 2623, 2624 vilka yttersta dele 
av udden avslagen). Ytorna är jämnt behu 
na, hos nr 2627 slipad och åsad., 
(*orts.) 


3h 
tt- 

a 

gg- 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 534 - 1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


2621- 


(Ports.) Storlekarna varierar mellan: 
2628 


Längd 6,5 cm 

Bredd 3,2 " 

och 

Längd 3» 5 cm 


■- 
Bredd 1,8 n 

Västgrönland 
2629" 
2630 


"" Pro.lektilspets 
Av ljust grå-brun bergart och med kupig 
lansettform. Långsidorna är konvexa, bas- 
sidan rakt avslagen och udden trubbig. 
Sidorna är försedda med retusc^er och yta 
är väl behuggen. 
Längd 3,9 cm 
Bredd 1,8" 

Västgrönland 

Pro.lektilspets 

Åv ljust grå skifferliknande bergart och 

med flat rak form där den ena långsidan ä 

svagt konvex. Basen är försedd med tånge 

och udden är avslagen. Ytan är slipad och 

åsad . 

Längd 7»0 cm 

Bredd 2,6 " 

Västgrönland 


n 

r 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6ö. - 535 - 1904.21 Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 

2631- 
2634 2635- 
2638 2639- 
2642 öddpartier till pro.iektilspetsar 
Av ljust grå bergarter och med svagt välvjd 
form, konvexa lånsidor och rakt avslagen 
brottsida. Kr 263.1 och 2632 har spetsiga 
uddar, de övriga två har uddarna avslag^E 
Ytorna är Jämnt behuggnas hos nr 2632 och 
2634 dessutom slipade och åsade. Storlekar- 
na varierar mellan: 
Längd 3,0 cm 
Bredd 2,5 " 
och 

Längd 2,6 cm 
Bredd 2,1 " 

Västgrönland Pro.iektilspetsar 

Av ljust grå bergarter och med oregelbunden 

flat och relativt bred form. Er 2635 med 

spetsig udd och bas, de övriga med rak 

bas och rundad udd. Storlekarna varierar 

mellan: 

Längd 7,0 cm 

Bredd 3,1 n 

Västgrönland Baspartier till pro.iektilspetsar 

led närmast rektangulär form (nr 2640 och 

2641 flata, nr 2639 och 2642 kupiga). Nr 

2640 av kvart sitliknande bergart, de övri 

ga av grå bergarter. Storlakar, mellan: 

Längd 4,2 cm Bredd 3,4 cm 

Längd 3,2 " Bredd 2,9 " 

Västgrönland Anm. ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 - 536 - 1 l j04.21. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1904,21 ? 
2643- 
2645 2646 2647- 
2649 Projektilspetsar ay ljust grå bergarter med 
flat, bred fö«m, iiassidah är rakt avhuggen, 
de två långsidorna svagt konvesa och bildar 
en rundad udd» Svaga kantretuscher. Udden 
på nr 2643 avslagen, storlekar mellan: 
Längd 4,7' cm, bredd 4,7 cm och 
längd 4,8 cm, bredd 3,9 cm, 

(2643-Saidut) 
Västgrönland Projektilspets av ljust grå bergart och med flat oregelbundet fyroidig form. Två lång- 
sidor är närmast parallella* två kortsidor 
asymmetriskt sneda. 
Längd 5,5 cm, bredd 2,7 cm. 

Västgrönland Projektilspetsar av gråbruna bergarter och med bred flat bladform. Bassidan är snett (2649 
rakt) avhuggen, långsidorna konvexa och för- 
sedda med retuscher och udden spetsig. 
Storlekarna varierar mellan 
längd 6,5 cm, bredd 3,1 cm och 
längd 5,6 och bredd 3,1 cm. 

Västgrönland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 537 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1904*21 

2650- 
2671 2672 Pro .iektilspet sar 

Av ljust grå eller grå-bruna bergarter 
( 2663 av grå-vit kvartsitliknande berg- 
art) och med flat - svagt välvd lansett- 
form. Bassidan är kort och rakt avhuggen 
( hos 2650, 2654-2656 snett), långsidorna 
konvexa och försedda med retuscher och 
udden spetsig. Ett avsmalnande mot basen 
markerar ett svagt tångelikaande fäste. 
Storlekar varierar mellan: 
Längd 6,7 cm 2657 saknas 
Bredd 2,1 " 
och 

Längd 3,5 cm 
Bredd 1,7 " 

2651 - Saidut 
2653 - Akudleek 
övr.- ''ästgrönladd Pro.iektilspets 

Av ljust grå bergart och med åsad form, 

asymmetriskt vinkelböjda långsidor, rakt 

avhuggen bas och trubbig udd. Ytan är til|l 

större delen slipad. 

Längd 6,0 cm 

Bredd 2,5 " 

Västgrönland 19 4 .21 Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. -■ 538 - y 


1904 


.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


2673 


Pro.iektils©ets 

Åv ljust grå-brun bergart och med svagt 
kupig triangulär form. Två av sidorna är 
längre, raka och möts i en spetsig udd. 
Övergången till den tredje, kortare bas- 
sidan är mera rundad. Oregelbunden ytbeha 
ling. 

Längd 5#4 cm - 
Bredd 2,5 " 

Västgrönland 


nd- 


2674- 


Projektilspetsar 
2693 


Av Ljust grå eller grå-bruna bergarter oc 
med regelbunden svagt välvd lans ettform. 
Långsidorna är svagt konvexa och försedda 
med retuscher, basen kort samt rakt av- 
huggen och udden spetsig (2677-2679 har 


h 
avslagen udd). Ytorna är jämnt behuggna 

och en avsmalning eller inskärning mot 

basen markerar ett tångeliknande fäste. 

Storlekarna varierar melåan: 

Längd 5,2 cm 

Bredd 2,1 " 

och 

Längd 4,1 cm 

Bredd 1,6 " 

Västgrönland - 539 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2694- 


Projektils De tsar 
' 


2698 


Av ljust grå eller grå-bruna bergarter 
och med svagt välvd regelbunden lansett- 
form. Långsidorna är svagt konvexa och 
försedda med retuscher, udden och basen 
båda spetsiga och hela ytan jämnt behuggc 


n. 


Storlekarna varierar mellan: 
\ 
Längd 5»0 cm 

Bredd 1,7" 

och 

Längd 4,6 cm 

Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


2699- 


Dito 


2705 


Av ljust grå bergarter och med regelbunde 

åsad bladform. Svagt konvexa långsidor, 

spetsig udd, markerad tånge med rak bas 

och med hela ytorna slipade. 2704 avslage 

tånge. Storlekar varierande mellan: 

Längd 4,9 em 

Bredd 1*9" 

och 

Längd 3,9 cm 

Bredd 1*5 " 

Västgrönland 


n 
n 

i ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. -540 - Gen.kat.nr. 1904.21 


Inv.nr. 
Anm. 


1904.21 


2706- 


Pro.iektilspetsar 
2712 


Åv ljust grå eller grå-bruna bergarter 
och med svagt välvd regelbunden lansett- 
form. Långsidorna är svagt konvexa och 
försedda med retuscher, udden och basen 
båda spetsiga och hela ytan jämnt behug- 


gen. Storlekarna varierar mellan: 
Längd 4» 2 cm 
Bredd 1,6 " 
och 


Längd 3 fl cm 


- 
Bredd 1*2 " 
. «- 


Västgrönland 
2713^ 


Dito 


• .-'•■; 


2715 


Av ljust grå bergarter Och med regelbun- 
den svagt välvd bladform ( 2715 åsad och 
med slipad yta) . Udden är spetsig och 
långsidorna närmast rkka. 2715 har svagt 
markerad tånge. Storlekarna varierar 
mellan: 
längd 3»7 cm 
Bredd 1,7 " 
och 

Längd 3f2 cm 
Bredd 1,5 " 


Västgrönland 


- ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S . - 541 - 1904,21 n.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904,21 


2716-, 


Pro .i ekt ti spetsar 


' 


2720 


Av ljust grå bergarter ock med flat ellei 
svagt välvd form. långsidorna är svagt . 
vinkelbö jda och försedda med retuseher, 
udden är spetsig (avslagen på 2719) och 
basen är rakt avhuggen. Hela ytorna be- 
huggna. Storlekarna varierar mellan! 
Längd 4,0 cm 
Bredd 1,7 " 
och 

Längd 3,3 cm 
Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


i 


2721 


Pro.iektilspets 

Åv grä-röd bergart och med svagt välvd 
form, konvexa . långsidor med kantretuschex 
spetsig udd och rakt avhuggen något av- 
smalnande bas. Hela ytan. behuggen. 
Längd ,2,9 cm 
Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


i 


2722 


Dito 

Som 2721 men av ljust grå bergart. 


Längd 3,0 cm 
Bredd 1,3 " 

Västgrönland 
, '♦- - ELÄNDERS. GBG. 7686. 37.6S. - 542 - Gen. kal. nr. Inv.nr. 1 904. 21 
2723. 2724 2725- 
2728 Basparti av pro.jektilspets 
Av ljust grå bergart och med flat svagt 
åaad form. Kraftiga sidutskott innan över- 
gången till den smala och långa tången. 
Längd 3,0 cm 
Bredd 2,5 " 

Västgrönland Projektilspets 

Av ljust grå bergart, spetsig udd och lätt 

konvexa långsidor samt med en klumpig o- 

regelbundet åsad tånge med sned bassida. 

Längd 3,2 cm 

Bredd 1,3 " 

Västgrönland 1904,21 Anm. ?ro.iektilspetsar j 

Av ljust grå skifferliknande bergart och 
med regelbunden tresidig form och fåafc ytja. 
Långsidorna är lätt konvexa, bassidan rak 
och bred och udden spetsig. Hela ytan slipad 
med markerade egg-slipningar längs lång- 
sidorna,. ^*tt centralt liggande hål. 2726 
och 2727 med avbruten udd, 2728 med av- 
bruten bas. Storlekarna varierar mellan: 
Längd 2,7 cm 
Bredd 2,3 n 
och 

Längd 3,2 cm 
Bredd 2,3 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 543 - 

1904,21' 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
19.04.21 
2729- 


Pro .iektilspet ear 


2732 


Av ljust grå bergarter (2729 av grå-vit 
kvart si tllknande bergart), och med bred 
flat bladform. Konvexa långsidor, spetsig 
udd och rak eller svagt konkav bassida. 
Storlekarna varierar mellan s 
Längd 4,4 cm 
Bredd 2,9 tt 
och 

Längd 3,5 om 

Bredd 2,2 " 

i ■ . Västgrönland 


2733 


Pro.iektilspets 

Av ljust grå bergart och med flat smal 
relativt jämnbred form och med rundad udd 


*■ 
- 


och bas . 
Längd 3,9 em 
Bredd 1,6 " 
Västgrönland 


'-■, 
2734- 


Pro .Iektilspet sar 


2765 


2734,2735,2751 och 2759 av ljust bruna 
bergarter, 2747 av ljust grå skifferlik- 
nande bergart oeh de övriga av grå eller 
grå-vita kvart si tliknande bergarter. Med 
flat bred tresidig form, spetsig udd och 
med, genom sidoinskärningar, bred väl mai 


^ 


kerad tånge. Långsidorna har små sidout- 
skott ovan tången. Ytorna är väl behugg- 
(Eorts. )•■■ 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S. - 544 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2734- 


(Ports.) 


2765 


na och långsidorna samt tångens bassida 

är försedda med retuseher. 2760-2764 har 

udden avslagen. Storlekarna varierar 

mellan: 

Längd 5,7 cm 

Bredd 2,5 " 

och 

Längd 2,0 cm 

Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


2766- 


Egsredskap 


.,.--- " 
2772 


Trol. basstycken av projektilspetsar elle 
knivar av ljust grå bergarter 2769-2772 
bruna 2766,2767 eller vita 2768 kvartsit- 
liknande berg-arter med avlång svagt väl-v 
form, relativt raka långsidor, en rundad 


r 


ände och en rakt avhuggen. Storlekarna vs 


,— 


rierar mellan: 
' 
Längd 3,5 cm 
Bredd 1,4 " 
och 
Längd 2,1 cm 


- 


Bredd 1,4" 
Västgrönland 
• 


2773 


Pro.iektilspets 

Som serien 2734-27.65, men mycket asymmet- 
risk och av grå-vit kvartsltliknande ber§ 


;art. 


Längd 3,2 cm 
Bredd 2.3 M Västgrönland 


1 : ' . ELÄNDERS; G9G. 76S6. 3. 65, v 

- 545 - 

1904. 


,21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


2774, 


Skrapor 
2775 


Av kvartsitliknande bergarter, 2774-vit 
och 2775-brun, och med flat oregelbunden 
halvmåneform. Len rundade kanten är för- 
sedd med retuscher, den raka är tjockare 
och rakt avhuggen. 
Längd 4,1 cm 
Bredd 1*9 " 
och 
2776- 
2798 


Längd 3,0 cm 
Bredd 1,8 " 

f Västgrönland 

Eggredskap 

Av oregelbunden svagt välvd rektangulär 

eller trapets-form med tre eggsidor och 

en fjärde tjockare och rakt avhuggen side 

2776 och 2778 av bruna bergarter, 2789, 

2791 och 2798 av grå-vi ta kvartsitliknand 

bergarter, de övriga av ljust grå bergart 

Storlekarna varierar mellan: 

Längd 2,5 cm 

Bredd 1,4 " 

o ch 

Längd 1 , 6 cm 

Bredd 1,0 " 

Västgrönland 


m : 

e 
er. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S, - 546 - 1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21, 


2799 T 


tfddpartler av DroJektllsDetsar 
2803 


2800 av brun bergart, 2801 av grä-vit 
kvart si tliknande bergart och de övriga a^e 
l^ust grå bergarter. Långsidorna är svagt 
fconvexa, udden spetsig och brottsidan rafe 
avslagen. Hela ytan behuggen. Storlekarne 
varierar mellan: 
Längd 2,1 cm 
Breda 1,5 * 
och 


t 
Längd 1,4 cm 
Bredd 1,0 " . 

Västgrönland 
2804- 


Bl to 
2808 


Som serien 2799-2803 men med tvär udd oci: 

oregelbunden brottsida. 2906 av brun berg 

art, de övriga av ljust grå bergarter. 

Storlekarna varierar mellan: 

Längd 1,6 cm 

Bredd 1 ,0 * • . . 

och 

Längd 1,3 cm 

Bredd 0,9 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 63. - 547 - 1904.21 Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 
2809- 

2812 2813 2814- 
2832 Pro .1 ek tilspetsar 

Av ljust grå bergarter och med bred rela- 
tivt flat form. Långsidorna är oregelbun- 
det vinkelbö;Jda, udden är spetsig ( av- 
slagen på 2812) och bassidan vid och rakt 
avhuggen. Ytan är delvis behuggen. Stor- 
lekarna varierar mellan s 
Längd 3»6 cm 
Bredd 2,1 » 
och 

Längd 2,5 cm 
Bredd 1,5 " 

Västgrönland Pro.iektilspete 

Ävgrå-grön bergart och med-oregelbunden trapetsform där ett av hörnen är utdraget 
till en spetsig udd. 
Längd 3f 1 ' c® ' ;$r r 

Bredd 2,0 " 

Västgrönland Anm. ProJektilsöetBar (öddpartier) 
Med regelbunden tresidig form där de båda 
långsidorna är svagt konvexa och försedda 
med retuscher, udden är spetsig och den 
avslagna brottsidan rak (hos 2818-2828 
är den oregelbundet sned). Ytan är helt 
behuggen. 2818, 2820-2826 av vit eller 
grå-vit kvartsitliknande bergarter, de 

(Forts.) ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 548 - 1904.21 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1904.21 
2814- 
2832 2833- 
2837 2838 Anm. (Forts.) 

övriga av ljust grå bergarter . Storlekarna 

varierar mellan: 

Längd 2,3 cm 

Bredd 1,5 n 

och 

Längd 1,5 cm 

Bredd 1,1 " 

Västgrönland Pro .1 ek til spetsar 
Av ljust grå bergarter och med svagt väfrvtd 
form. Långsidorna är svagt konvexa och för- 
sedda med retueoher, udden är spetsig och 
bas si dan rakt avhuggen. Hela ytan är väl 
behuggen. Störlekarna varierar mellan: 
Längd 2,7 cm 
Bredd 1,1 " 
och 

Längd2,0 cm 
Bredd 1,0" 

Västgrönland Pro.lektilspets 

Åv l|ust grå-brun bergart och med bred, 
flat bladform. Långsidorna är svagt konvexa 
udden spetsig och basen utformad till en 
smal kort tånge. Ytan är väl behuggen och 
delvis slipad. 
Längd 2,8 cm 
Bredd 1,5 " 

Västgrönland ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 65. * 549 - 1904.21 Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 
28$f~ 
2861 2862- 
2909 Pro .i ek til spetsar (mikrospetsar) 

Av ljust grå bergarter och med flat regel 

bunden form. Långsidorna är mycket svagt 

konvexa, udden är spetsig (avbruten på 

2853-2856) och bassidan bred och på 2847 

rak, på 2848,2852,2853,2860,2861 konkav 

och på de övriga oregelbundet sned. Lång 

sidorna är försedda med retuscher (på 284|7 

och 2848 mycket väl utförda) och hela ytan 

är väl behuggen. Storlekarna varierar 

mellan: 

Längd 2,5 cm 

Bredd 1,0 n 

och 

Längd 0,8 cm 

Bredd 0,5 B 

Västgrönland .%:, Anm. Skrapor 

Med oregelbundet fyrsidig form och med en 

flat och en välvd bredsida. 2862-2867, 

2872,2874-2882,2885-2893,2899 och 2904 

av grå eller grå-vi ta kvartsitliknande 

bergarter. 2868,2870,2873,2884 och 2894 

av bergkristall. 2883 och2897 av bruna 

flintliknande bergarter, de övriga av 

ljust grå bergarter. Storlekarna varierar 

mellan s 

Längd 4,2 cm 

Bredd 2,5 M 

och 

Längd 1,6 cm ' 

Bredd 1,2 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GSG. 7666. 3. 65. - 550 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 
2£10 2911 2912 1904.21 Anm. Prillborr 

Bestående av ett jämntjockt skaft av ben 
med rund genomskärning och med rundad än- 
de samt ett smalt spetsigt borrstål av 
delvis förrostat järn. 
Längd 10,5 cm 

Bredd 0,9 n 

Västgrönland Knivskaft 

Åv ben och med flat långsträckt form med 
den bakre änden svagt konvex och den främ- 
re smalare genom en ensidig bort skärning 
samt med rak ände. Två mot ena långsidan 
placerade hål. 
Längd 17,0 cm 
Bredd 2,3 " 

Västgrönland Dito 

Av ben och med långsträckt jämnbred form 
och med oval genomskärning. Den bakre än- 
den är något utvidgad och rundad, den främ- 
re uppspjälkad för fästande av ett blad, 
Längd 15,5 cm 
B»edd 1,2 " 

Akunak ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S - 551 * 

1904.21 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


2913 


Benföremål 

Med långsträckt jämnbred form och till- 
plattad oval genomskärning. Ben ena änden 
är rundad, den andra försedd med en bakåt 
riktad ändknopp . 20 hål i rad från ena ån 
den till den andra. 
Längd 1 1 ,0 cm 
Bredd 0,7 " 

Västgrönland 


- 


2914 


Dito 

Med långsträckt form och med den ena lång 
sidan rakt avskuren och den motstående fö 
sedd med tre konkava regelbundna inskär- 
ningar övergående i enlrakt avskuren del. 
I sidled är föremålet försett med fem hål 
varav det sitter bentappar i två av dem. 
Längd 10,5 cm 
Bredd 0,9 " 

Västgrönland 


r- 


2915 


Bito 

Med långsträckt jämnbred form och med fyr 
sidig genomskärning. Ben ena änden är rak 
avskuren, den andra smalare ach svagt om- 
böjd. I sidled sju hål med ifällda bentap 
Längd 10,3 cm 

Bredd 0,9 M 

Västgrönland 


t 
par. 


*--. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 552 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2916 


Benföremål 
Med långsträckt jämnbred form och med fyz 


. j 


si dig genomskärning. Den ena änden är rafc 


t 


avskuren, den andra avbruten, föremålet 
är försett med- fyra regelbundet i rad pls 


«■» 


cerade hål av vilka ett är igenpluggat me 


d 


en kraftig béritapp. 
Längd 10,5 cm 
Bredd 0,6 " 
Västgrönland 


2917 


Benplatta 

Med platt oregelbundet rektangulär form 


-. 


och med ena kortsidan rundad. Plattan föl 


• Im 


sedd med ett centralt liggande hål och t-v 


å ,,^ ' 


mot kortsidorna placerade grupper om fyra 


, 


hål vardera ( ett av dessa skadat ) . 
Längd 9» 3 cm 
Bredd 2,6 n 
Esedemindes Disti 


ikt 
Grönland 


2918 


Dito 

Med flat utdragen trapetsfoimi och raka 

regelbundna sidor. Mot ena kortsidan två 

bredvid varandra liggandehål. 

Längd 11,7 cm 

Bredd 3,1 " 

Ak.ienlilik 
Grönland 


. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 553 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 


• 


2919 


Benföremål 

Med långsträckt relativt ^ämnbred form 

och svagt välvd yta. Den ena änden är o- 

regel bundet avskuren» den andra rundad. 

LSagd 10,5 ca 

Bredd 1,3 " 

Åkunak 
GrSnlCBQd 


2920 


Benolatta 

$ed närmast rektangulär form (men med tre 

av hörnen avrundade) och välvd yta. Vid 

ena sidan tre i rad liggande hål. 

IȊngd 5,2 cm 

Bredd 4,8 " 
■ f " 


. ::; '.}■ '■') 


Västgrönland 


2921 


Benföremål 

Med kort spätelform och svagt välvd yta. 
Vid den rakt avskurna kortsidan ett cen- 
tralt liggande hål. 
Mngd 5,8 cm 
Bredd 2,1 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. •* 554 - 1904.21 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2922 


Benfö remål 

Av närmast spetsigt triangulär form med 
svagt välvd yta. Den "spetsiga vinkeln" 
är avbruten och den mot denna stående si- 
dan är svagt konvex och försedd med en 
vulst och ett hål. 
Längd 6,0 cm 
Bredd 1,8 " 

Akunak 
Grönland 


2923 


Dito 

Som 2922* men med svagt konvexa långsidoz 

och rundade hörn samt utan hål* 

Dängd 6,8 cm 

Bredd 2,5 " 


> 
^. 


Västgrönland 


■ v«*\ 


^ 


2924 


Dito 

Som 2922, men långdraget trapetsformad 

och utan hål. 

tiängd 6,9 cm 

Bredd 2,3 " 

Västgrönland 


2925 


Dito 

Med flat långsträckt närmast jämnbred fo] 


TO 


och med ena änden svagt rundad och den ar 


L- 


dra triangulär och försedd med fyra hål. 

(Forts.) ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 555 - "*>.' •■•O- 


1904.21 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2925 


(Forts . ) 

Nedanför den triangulära änden en grund 

pentagonal nedskärning med två bredvid 

varandra liggande nål. Den rundade änden 

försedd med ett kraftigt hål i 

Längd 8,3 cm 

Bredd 2,0 " 

Västgrönland 


2926 


Benföremål 

Som 2925» men med båda ändarna vinkel- 
spetsiga samt utan hål eller nedskärnings 


r. 


Längd 8,5 cm 
Bredd 2,3 " 
Västgrönland 


2927 


Benplatta 

Med flat långdraget rektangulär form och 
med. svagt rundade hörn. Vid ena kortsidan 
ett kraftigt hål, vid den motstående tre 


. 


stycken triangulärt placerade. 
Längd 14,0 cm 
Bredd 3,2 " 
Västgrönland 


- ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 556 « 1904.21 Gen.kat.nr. 


Iriv.nr. 
Anm. 
1904.21 
2928 


BehDlatta 

Söm 2927 f men smalare och med avsmalnande 

svagt rundade kortsidor samt utan hål. 

Längd 17,0 cm 

Bredd 2,5 ° 

Västgrönland 


2929 


Benföremål 

Med långsträckt svagt böjd och jämnbred 
form, Den ena änden är rundad, den andra 
spetsvinklig och båda försedda med grunda 
runtom löpande nedskärningar 2,5 cm nedan 
för spetsen. Mellan mitten och ena änden 
ligger ett hål. 
Längd 18,0 cm 


. ., 


Bredd 1,5 " 
Västgrönland 


2930 


Mto 

Som 2916, men endast med ett söndrigt hål 
samt utan tapp. 
Längd 12,3 cm 

Breäd 1,0 " <1 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 - 557 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1904.21 
2931 2932 2933 1904.21 Benföreraål 

Med formen av en flat rätyxa, utan 

egg och med svagt vinkelböjt skaft. 

Längd 20 cm 

Bredd 8 " 

Västgrönland markerad Dito 

Med formen av en ovanifrån sedd stiliserad 

säl med utdraget huvud och ett kraftigt 

centralt liggande hål. 

Längd 7*8 cm 

Bredd 2,5 " 

Västgrönland Anm. Dito 

Lansettformat, med ena änden skadad och 

den motstående försedd med ett kraftigt 

hål och nedanför detta- två symmetriskt mot 

stående sidoinskärningar. 

Längd 7,5 cm 

Bredd 1,3 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 558 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1904.21 
2934 2935 2936 1904.21 Benföremål 

Med oregelbunden form och närmast rektan- 
gulär genomskärning och försett med tre 
längsgående och en tvärgående skåra samt 
tre spetsiga sidoutskott. 
Längd 4, 3 cm 
Bredd 2,1 n 

Västgrönland Dito 

Som 2925 1 men endast mefi ett hål, centraljt 

placerat och utan ned skärningar . 

Längd 10 j-2 cm 

Bredd 1 *7 " 

Akunak 

Grönland Dito 

Med jämnbred form och en rundad och en 
rak ände. Föremålet är försett med en kraf- 
tig längsgående ränna och två vinkelrätt 
mot denna , i rad placerade, hål. 
Längd 5*8 cm 
Bredd 1*4 " 

Västgrönland Anm. ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65 559 - Gen. kal. nr. Inv.nr. 1904.21 
2937 2938 2939 1904.21 Benföremål 

Som 2925, men endast med ett hål, avlångt 
och placerat strax ovan den rundade ändes 
samt utan nedskärningar. 
Längd 13,8 cm 
Bredd 1,6 " 

Västgrönland Anm. Dito 

Bestående av en relativt rak mittstång mejd 
en fyrsidig inskärning samt två snett 
uppåtriktade sidoutskott på ömse sida om 
denna. Det ena utskottet är smalt spetsigt 
och svagt böjt, det andra kraftigt och tije 
si digt. 
Längd 8,2 cm 
Bredd 3,0 " 

Västgrönland Dito 

Med jämnbréd form och rund genomskärning 
samt med den ena änden skadad och den an- 
dra rundad och försedd med en tapp. 
Längd 7,7 cm 
Bredd 1,1 » 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 560 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
2940 


Benföremål 

Med långsträckt form ooh spetsiga ändar 

samt med en cirkelformig inskärning vid 

ena långsidans mitt. 

Längd 10,6 cm 

Bredd 1,2 H 

Västgrönland 


2941 


Dito 

Med svagt böjd form och närmast rektangu- 
lär genomskärning. Ben ena änden är spet- 
sig och försedd med ett hål, den andra är 
br^ed, utdragen åt sidorna och försedd me 
ett längsgående hål. 
Längd 7,7 om 
Bredd 2,0 " 

Västgrönland 


i 


' 


2942 


Dito 

Med långsträckt form och den ena delen me 


I 


rund genomskärning och den andra platt re 


c- 


tangulär. Änden vid den runda delen är ra 


ct 


avskuren, vid den plattare triangulärt fo 


r- ■ 


mad och försedd med tre i rad liggande hå 


L, 


varav två är avlånga och ett litet och ru 


it. 


Längd 14,0 cm 
Bredd 1,5 w 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 561 - 

1904. 


21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


2943 


Benföremål 

Med formen av en kraftig bennål med när- 
mast tresldig genomskärning och med den 
ena änden rakt avskuren och den andra 
spetsig. Vid mitten försedd med ett hål 
och vid den bredare änden med en cirkel- 
formad nedskärning. 
Längd 8,1 cm 
Bredd 1,8 " 

Västgrönland 
\ 
2944 


Dito 

Med kraftig svagt svängd form och med ova 
genomskärning. Den fena änden är rakt av- 
skuren, den andra Y- formad och försedd me 
två under varandra liggande hål nedanför 
vinkeln. 
Längd 8,2 cm 
Bredd 2,0 » 

Västgrönland 


1 

d 


2945 


Dito . 

Med långsträckt svagt svängd form och med 

rund genomskärning samt något tillplattad 

mot ändarna j av vilka den ena är rundad 

och den andra oregelbundet avbruten. 

Längd 24 »0 cm 

Bredd 1,5 " 

Kekestakautfiak 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 562- 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


/ 


2946 


Bennål / 
Med f lat-oval genomskärnings rakt avskurne - 


* 


hålförsett huvud och spetsig udd. 
Längd 9 »8 om 
Bredd 1,3 « 
VästÄrönland 


2947 


Benföremål 

Med rak långsträckt form och f lat-oval 
genomskärning. L en ena änden är rakt av- 
skuren, den andra smal och spetsig. 
Längd 28,0 cm 
Bredd 1,8 " 

Västgrönland 


2948 


Ljuster 
Bestående av ett rakt träskaft med flat-ov 


al 


genomskärning och rakt avskurna ändar 
samt tre vid detta fastsurrade hullingar, 
varav en med fyra i rad liggande tänder. 
Längd 23,5 cm 
Bredd 2,1 " 
Umanak 
/ Grönland / 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 563 1904 o 21 Gen. kat. nr. Inv. nr. Anm. 1904,21 
2949 2950 2951 2952 Harpun 

Bestående av ett rakt och ;jämnbrett skaft 
av ben aeä f lat-oval genomskärning och 
rundad hålförsedd ände, samt en flat ^ämnjb 
bladformad spets av ben„, Spetsen är försedd 
med nio hål genom vilka går en rem för fäs- 
tandet vid skaftet. 
Längd 29 t 5 cm 
Bredd 3*0 " 

Umanak 

Grönland Tand 

Längd 3 »6 cm 

Bredd 1*3 " Dito 

Längd 4,1 om 

Bredd 1*1 " Dito 

Längd 4» 3 cm 

Bredd 1,1 " Akunak 

Grönland Akunak 

■■■MWKMMMi 

Grönland Västgrönland ELÄNDERS. GBG. B504. 5. 65. - 564 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904^21 


2953 


Tand 

Längd 4, 5 cm 

Bredd 0,8 " 


Ekamiut 
Grönland 
> 


2954 


Dito 

Längd 6,0 cm 

Bredd 1,5 " 
Västgrönland 


2955 


Dito 

Längd 5,2 cm 

Bredd 1,2 " 


Ekamiut 
Grönland 
' 


2956 


Dito 

Längd 4,5 om 

Bredd 1,1 n 


■ \ 

Akunak 

Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. *■ 565 * 

■'•."'• 


1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


2957 


Tand 

Längd 4,5 cm 

Bredd 1,1 " 


Ekamiut 

Grönland 


2958 


Dito 

Längd 3,0 om 

Bredd 0,7 " 


Akunak 
Grönland 


2959 


Benföremål 
Spolformat och med 
mittaxeln. 
Längd 2*3 cm 
Bredd 1*2 " 


ett längsgående hål i 
Västgrönland 


2960 


Dito 

Som 2959. 
Längd 2,0 cm 
Bredd 0,7 " 


Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 566 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1994.21 
■ . 
2961 


Benföremål 
Som 2959. 
Längd 2^7 cm 
Bredd 1,1 » 

Västgrönland 


2962 


Dito 

Med närmast oregelbunden hjärtform och me< 


i 


en bred längsgående skåra på ena bredsida] 


i. 


Längd 2,4 cm 
Bredd 1,7 " 


i 


Västgrönland 


2963 


Dito 

Som 2962. 
Längd 2,5 cm 
Bredd 1,6 " 

Västgrönland 


2964 


Dito 

Som 2959. 
Längd 2,5 cm 
Bredd 1,0 " 

Västgrönland 


' ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 567 •-' 1904,21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


■ 


Anm. 
1904,21 
2965 


Benföremål 
Som 2959. 
Längd 2,0 cm 
Bredd 0,9 " 

Västgrönland 


2966 


Dito 

Med formen av en ihålig oregelbunden kon 

och två hålgenomborixningar samt kraftigt 

skadad nedre del. 

Längd 3 »8 cm 

Bredd 1*7 " 

Västgrönland 


2967 


Dito 

Med avlång, svagt välvd form. Långsidorna 

är raka, en smalare ände rundad och den 

motstående rakt avskuren. 

Längd 3,0 cm 

Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


2968 


Dito 

Som 2967, men med den något bredare änden 

rundad. 

Längd 3,0 cm 

Bredd 1,1 " 

Västgrönland 

ELANOERS. GBG. S504. 5. 65. - 568 - 1904 o 21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


2969 


Bennål 

Med svagt svängd form och med en smalare 

och en bredare spetsig ände. 

Längd 4» 3 cm 

Bredd 0,6 " 
>> 


Västgrönland 


2970 


Benföremål 

Med formen av en något tillplattad tratt 

och med ett längsgående hål 1 mittaxeln. 

Längd 2,0 cm 

Bredd 1*6 " 

Västgrönland 
• 
2971 


Pito 

Med formen av en långdragen tapp med rund 
genomskärning. Långsidorna är raka, "uddei 
smal och rakt avskuren och fcasänden breda] 
och även den rakt avskuren, -^tt hål vid 
basen och ett straxt ovan "udden". 
Längd 4*0 cm 
Bredd 1,0 " 

Aito 

Grönland 

t 


t" 
•e 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 569 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


• 


Anm. 
1,904,21 

2972 


Benföremål 

Som 2971, men utan hål vid "udden". 
Längd 3,9 cm 
Bredd 1,1 "■ 

Västgrönland 


2973 


Dito 

Som 2971, men med spetsig "udd" utan hål. 

Längd 6,0 cm 

Bredd 0,9 " 

Västgrönland 


2974 


Bennål 

Med rakt avskuren udd och brett platt hu- 
vud försett med ett kraftigt hål. 
Längd 5 , 7 cm 
Bredd 1,3 " 

Västgrönland 


2975 


Dito 

Som 2974, men med kortare kraftigare form 

och litet hål i nålhuvudet. 

Längd 2,9 cm 

Bredd 1,0 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. B504. 5. 65. - 570 * 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
2976 


Benplatta 
Med oval flat form och försedd med ett ce 


a- 
1 


tralt liggande fyrsidigt hål. 
Längd 3,0 cm 
Bredd 1,6 " 
Västgrönland 


2977 


Remlöpare 

Av ben och med svagt s-böjda långsidor, 

en rak kortsida och en rundad. Ett kraf- 
tigt hål vid den rundade änden och ett ml 


1- 


dre vid den raka. 
Längd 2,4 cm 
Bredd 1,1" 
Västgrönland 


2978 


Dito 

Äv ben och med platt bladform, med ett hå 

vid vardera änden. 

Längd 3,9 om 

Bredd 1,8 " 

Västgrönland 


L ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. «.sn * 1904.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1304,21, 
2979 


Benföremål bestående av ett centralt ovalt 
stycke med ett kraftigt hål samt ett tapp- 
format stycke med ett platt 'brett huvud vars 
ovansida är skårad, vid det centrala 
styckets ena ände» Motstående äxiåe är för- 
sedd med två snett åt sidan riktade runda 
utskott, 
längd 3 9 4 cm, bredd 2 9 1 cm, 

Västgrönland 
'.-,.. ■ 


... 2980 


Benföremål bestående av en ring sammansatt med 
en liten tapp med brett runt huvud med 
flat ovansida. 
Längd 2,7 cm, bredd 1 9 7 cm. 

Västgrönland 


2981 


Benring försedd med ett hål genom ringens 
oida och två små knoppformade utskott, 
alla med inbördes lika lång placering från 
varandra. 
Längd 1 9 1 cm s bredd 1 9 3 odu 
Västgrönland 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 572 -: 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904,21 


- 


"2982 


Benring 

Med rakt avskuren över-* och underkant., 

Längd 1 b 2 cm, . 

Bredd 1,1" 

Västgrönland 
*. 


2983 


Mto 

Med välvd över-och underkant. 

Längd 1 , 6 cm 

Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


2984 


Dito 

Diskusformad. 
Diameter 1,2 cd 

Västgrönland 


2985 


Bentapp 

Med spetsig udd och cylinderformat brett 

och platt huvud. 

Längd 2,5 cm 

Bredd 0,9 n 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - S73 - 

19Ö4. 


21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904'.' 21 


2986 


Som 2985. '•'"■'■■* -■...,-. • ■ . i . . 

LBngd 2,4 cm'' : 
Bredd 1,0 » 

Väet&rönland 
2987 


Benföremål 

Bestående av ett rektangulärt stycke, vart 

©na ände är £ors»ad till två rundade utekol 

och å®a andra försedd med en lång spetsig 

tapp. 

kängd 3,1 cm 

Bredd 0,9 tt 

Västgrönland 


3 

» % 


• 2988, 


Dito 

Bestående av ett svagt vinkelfcö^t, stycke, 
vars ena del har närmast rund genomskär- 
ning och den andra platt spolfonnado 

Längd, 3, 5 en- 
Bredd 1,0 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. .- .574 .- 1 


1304.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
2989 


Bentapp 
Som 2985, men med rundat huvud och rakt a 


V- 


skuren udd. 
Längd 1,8 cm 
Bredd 0,9 » 
Västgrönland 
'!'.'-' " 


2990 


Dito 

Som 2985» men med rakt avskuren udd och 

med två hålgenomborrningar ovan denna. 

Längd 2,9 cm 

Bredd 0,9 " 

Västgrönland 


2991 


Dito 

Som 2985, men med rundat, något skadat K 

huvud och rakt avskuren udd. 

Längd 3,6 cm 

Bredd 1,2 " , 

Ekamiut 
Grönland 

" " "' '•.' ■ A ' 

v.' 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65, .'575-- Gen. kat. nr Inv. nr 1904.21. Anm. 1904.21 
2992 2993 2994 Benföremål 9 8-formig cylinder med en kraftig 
ur skärning på den ena sidan. 
Längd 3 „ 2 cm, bredd 2,3 cm. 

Västgrönland Benföremål , äggformad ihålig cylinder med rakt 
avs loarna ändar och med en bortskärning på 
den ena sidan i form av en ränna med fyr- 
sidig utvidgning samt med ett hål genom 
motstående sida. 
Längd 6,2 cm, bredd 3>0 cm» 

Västgrönland Benpro.jektil bestående av ett långsträckt, 
rakt stycke med båda ändarna spetsiga och 
med fyra små unilaterala hullingar på in- 
bördes lika avstånd. 
Längd 15,5 cm, bredd 0,9 cm, 

Västgrönland CARL SVANBERG AB. VÄXJfJ 2399 9 67 \ A -576 - 

1904. 


21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


2995 


Benpro.lektil 

Bestående av ett långsträckt svagt böjt 
stycke med spetsig udd och tre unilateral 
hullingar, varav den tredje på något läng 
re avståndefrån de övriga två. Projektile 
ände är svagt s-f ormigt profilerad med tv 
hål och med den yttersta änden försedd me 
ett litet uppåtböjt utskott. 
Längd 17,0 om 
Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


a 

as 

% 

å 


2996 


Dito 

Som 2995, men med inbördes lika avstånd.:: 

mellan de tre hullingarna. 

Längd 14,8 cm 

Bredd 1,3 w 

Västgrönland 


^ ' 


2997 


Dito 

Som 2996. 
Längd 14,8 cm 
Bredd 1,5 " 

Västgrönland 
'' ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 57 7 t- 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904,21 
2998 


Benpro.iektil 

Som 2995» men, med det, större avståndet 

mellan den första och den andra hullingen 

från udden räknat samt endast med ett hål 

vid änden. 

Längd 14,3 cm 

Bredd 1,3 " 

Västgrönland 


2999 


Dito 

Som 2995 1 men. med inbördes lika avstånd 

mellan hullingarna samt utan hål och med 
en vinkelformad profilering på ändstycket 


» 


Längd 1 , 7 cm 
Bredd 1,0 " 
Västgrönland 


3000 


Dito 

Som 2999'. 
Längd 10,3 cm 
Bredd 1,0 " 

Egedemindes Distr 


Lkt 


Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 578 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 

1905.21 
3001 

3002 
3003 


Benprojektil 

Som 2995» men med rundad udd och med in- 
bördes lika avstånd mellan de tre hulling« 
arna samt utan profilerad skaftände vilkei 
enbart har ett hål. 
Längd 11,2 cm 
Bredd 1,5" 

Västgrönland 


1 


Dito 

Som 2994, men enbart med två hullingar. 

Längd 18,0 om 
Bredd 1,8 " 

Egedemindes Distr: 


.kt 


Grönland 

Dito 

Som 2995» men enbart med två hullingar oci 

med ett hål på skaftänden samt med två ut* 

skott på dennas yttersta del. 

Längd 16,7 cm 

Bredd 1,7 M 

Västgrönland 


i ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 579 - 1904.21 Gen. kaf. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
3004 


Benpro.iektil 
Som 3003, 
Längd 16,0 cm 
Bredd 1,5 M 

Västgrönland 


3005 


Dito 

Som 3003, 
Längd 15»2 cm 
Bredd 1,5 M 

Västgrönland 


3006 


Dito 

Som 2995» men enbart med två hullingar 

samt med mindre tydlig profilering på 

skaftänden och endast med ett nål. 

Längd 12,0 cm 

Bredd 1,1 "■ 

Västgrönland 
- 


3007 


Dito 

Som 2995», men med rundad udd, två hullin- 
gar, mindre tydlig profilering på skaft- 
änden och utan hål. 
Längd 12,8 cm 
Bredd 1,8 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 6504. 5. 65. - 580 - 1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


3008 


Benpro.iektil 

Som 2995, men enbart med en hulling och 

ett hål på skaf tanden. 

Längd 12,5 cm 

Bredd 1,3 " 

Västgrönland 
3009 
3010 

3011 


Dito 

Som 2995, men kraftigare böjd, med två 

hullingar och ett hål. 

Längd 16,0 cm 

Bredd 2,0 " 

Västgrönland 

Pro.iektilskaft 

Av ben och med rak jämnbred form och rund 

genomskärning. Den ena änden är försedd mc 

en utskuren skruvgänga, den andra med hål 

och haokfäste för en udd. 

Längd 26,7 cm 

Bredd 1 ,8 " 

n Västgrönland 

Dito 

Som 3010 i 
Längd 24 jO cm 
Bredd 1,5 " 

Västgrönland 


d 

ELÄNDERS. GBG. B504. 5. 65. ) -» 581 - 1904.21 Gen. kat. nr. Anm. 1904.21 

3012 3013 3014 Pro.lektilskaft , 

Som 3010:, men med f lat-oval genomskärning 

med änden för udd-fästet avbruten» 

Längd 15,0 cm 

Bredd 1,4 " 

Aito 

Grönland Dito 

Av ben och med långsträckt jämnbred form 

med rund genomskärning, Den ena änden är 

spetsig och den andra är snett avskuren. 

Längd 19,2 cm 

Bredd 0,8 " 

Egedemindes Distrikt Grönland Dito 

Som 3010, men med flat-roval genomskärning 

och baspartiet av en avbruten hulling på 

den ena långsidan. 

Längd 18,6 cm 

Bredd 1,2 " 

Västgrönland ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 582 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904,21 
3015 


Pro.iektilskaft 

Av ben och med långsträckt jämnbred form 

och oval genomskärning. Den ena änden är 

spetsig, den andra kluven och försedd med 

ett hål. Via mitten av ena sidan en hul- 

ling. 

Längd 23 98 cm 

Bredd 1,4 " 

Västgrönland 


3016 


Dito 

Som 3015, men med skadat udd-fäste och me< 

gängor på den spetsiga änden. 

Längd 16,0 cm 

Bredd 1,5 M 

Aito 
Grönland 


1 
3017 


Dito 

Som 3015, men kraftigt svängd och med ena 

sidan skadad. 

Längd 24,5 cm 

Bredd 0,8 " 

Västgrönland 


3018 


Dito 

Som 3015, men med skadat udd-fäste och en 

inskärning vid övergången till änden. 

Längd 15,6 cm 

Bredd 1,0 " Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 583 - 

1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
3019 


Pro.lektilskaft 
Som 3015, men med rundad ände, två hullin 
gar samt skadat udd- fäste „ 
Längd 19 »8 cm 
Bredd 1,1 n 
Ikaresak 
Grönland 


3020 


Dito 

Som 3015» men med svagt svängd form och 

skadat udd-fäste. 

Längd 19,0 cm 

Bredd 0,8 n 

Ikaresak 
Grönland 


3021 


Dito 

Av ben och med långsträckt jämnbred form 

och rund genomskärning. Båda ändarna är 

avbrutaa och med en hulling vid resp. 

Längd 16,0 cm 

Bredd 1,1 »• 
Egedemindes Distr 


Lkt 


Grönland 


3022 


Bentapp 

Spolformad och med den smalare änden förs 

med en utskuren gänga. 

Längd 5 »8 cm 


sdd 


Bredd 0,9 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. ■- 584 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
3023 


Pro.lektilskaft 

Som 301 9 men med f lat-oval genomskärning 

och med udd«*f astet delvis, avbrutet. 

Längd 12,0 cm 

Bredd 1,0 " 

Västgrönland 


3024 


Pro.lektilÉdd 

Av ben och med rak , flat och jämnbred 
form med rundad udd samt en markerad tång 


5. 


Längd 9» 5 cm 
Bredd 1,6 » 
Västgrönland 


3025 


Pro^ektilspets 

Åv ben och bestående av ett skaft samt en 

udd med triangulär form, åsad yta samt 

två bakåtriktade hullingar. 

Längd 1 1 , 4 cm 

Bredd 2,2 '» 
Västgrönland 


■\ 
3026 


Dito 
Som 3025, men med tre bilaterala hullingaj 


» 


Längd 1 1 j8 cm 
Bredd 1,2 " 
Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 585 - 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
3027 


Pro.iektilsDéts 
Av ben och med räka; sidor och spetsig' udd 

Ytan är försedd med en ås och bas si dan ha 


r 


två kraftiga asymmetriska vinkelformade i. 


a- 


skärningar. 
Längd 6,5 cm 
Bredd 2,0 * 
Västgrönland 


3028 


Benproflektil 

Bestående av ett platt långsträckt jämnbr< 

spetspärti méd spetsig udd och en hulling 


stt 


vid övergången till det smalare skaftpart: 


.et 


med oval genomskärning och spetsig gäng- 
försedd ände. 


',■•-< ' 


Längd 19,0 cm 
Bredd 1,5 " 
Västgrönland 


• 
3029 


\ , ... , 

Sito 

Som 3028, men med en utvidgning strax 

nedanför hullingen. 

Längd 30,5 cm 

Bredd 2,2 " 

Västgrönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 58(5 - 1904.21 Gen. kat. nr. Inv. nr. Anm. Ii 904.2f 
3030 3031 3032 3033 Benpro.jektil . 
Som 3028. 
Längd' 25 9 cm 
Bredd T, 5 "' Västgrönland Dito 

Som 3028 , men utan hull ing och delvis ska- 
dad. 

Längd 19» 5 -cm ' 
Bredd 1,3" 

Egedemindes Bistrjlkt Grönland Dito 

Med långsträckt flat jämnbred form, något 

svängd och med spetsiga ändar. 

Längd 11,2 cm 

Bredd 1,0 » 

Västgrönland Dito 

Med långsträckt jämnbred form och fyrsidig 
genomskärning och med en spetsig och en 
rakt avskuren ände samt ett hål nedanför 
den senare. (Ev. en syl). 

(Forts.) ELÄNDERS. GBC5- 8504. S. 65. - 587 - / 
1904.21 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


1 


Anm. 
1904.21 
- 3033 


(Forts o) 
Längd 13,0 cm. 

Bredd 0,7 ".,..,. 


Ikareaak 

Grönland 


; 3034 


BenDro,"|©ktil 


Västgrönland 
Som 3033. 
Längd 12,5 cm 
Bredd 1,0 » 
T> 


3035 


Dito 

Som 3033. 
Längd 11,6 cm 
Bredd 1,2 n 


Västgrönland 


3036 


Dito 

Som 3033.. 
Längd 10,8 cm 
Bredd 1,0 


Aito 

■ Grönland 


V 
. \, ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 588 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.2.1.. Anm. 1904.21. 

3037 3038 3039 3040 Benpro,1ektil som nr 3033. 

Längd 10 9 3 cm, bredd 9 9 cm» E^edemindes distrikt 
Grönland Benpro.jektil som nr 3033» 

Längd 10j0 cm p bredd 9 7 em» Egedemindes distrikt 
Grönland Benpro.jektil som nr 3028 men med två 
hull ingår. 
Längd 19j3 cm 9 bredd 1,5 cm*, Egedemindes distrikt 
Grönland Benprojektil som nr 3028 men med hullingen svag 
markerad. 
Längd 18 9 7 cm 9 bredd 1„5 cm<» Västgrönland CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 589 * 1904.21 Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 
3041 


Bensyl 

Som 3033, men med kraftigt anfrätt yta. 

Längd 12J0 cm 

Bredd 0^9 " 

Ikaresak 

Grönland 

i 


3042 


Dito 

Som 3033» men med svängd form. 

Längd 14 t 5 om 

Bredd 1,1" 

Kitossalik 


-:. 


Grönland 


3043 


Dito 

Som 3033» men med svängd form. 

Längd 1 1 ,0 cm 

Bredd 0,8 n 

Västgrönland 


3044 


Dito 

Som 3033» men med tre dubbelspetsiga ut- 
skott vid den bakre änden. 
Längd 10,7 cm 
Bredd 1,2 " 

Mvak 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 590 - 1904'.; .2 1; 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1904.21 


3045 


BensyB: 

Som 3033 9 men utan hål och med en urholka 

ränna vid den bakre änden, 

Längd 10 , 5 cm 

Bredd 1,0" 

Västgrönland 


a 


3046 


Bennål ' 

Med den ena änden avbruten och den andra 

försedd med en utskuren gänga. 

Längd 6,0 cm 

Bredd 0,7 " 

Västgrönland 
3047 


Dito 

Med oval genomskärning „ Den ena änden är 

bred och flat, den andra smal och försedd 

med en ändknopp. 

Längd 5,3 cm 

Bredd 0,6 " 

Västgrönland 
-• 
30.48 


Dito 

Med spetsoval svagt åsad genomskärning ocl 

med båda ändarna skadade. 

Längd 8,4 cm 

Bredd 0,7 " 

Aito 

Grönland 


i 

ELÄNDERS. GBG. 6504. 5. 65. - 591 - Gen. kat. nr Inv. nr 1 904.21.' 
Anm. 1904.21. 
3049 Bennål som nr 3047. 

Längd 9,8 cm, bredd 0,7 cm* Västgrönland 3050 3051 Bennål med långsträckt svagt svängd form och 
rund genomskärning och med båda ändarna 
spetsiga. 
Längd 20,0 cm, bredd 0,5 ceu 

Västgrönland 3Ö52. 3053 Bennål som nr 3050 men med den ena änden 
något skadad. 
Längd 19,0 cm, bredd 0,6 cm. -. 

Kangutfiak 
Grönland 

stccpc*. <xv /*£ ( $4. 02. Z7) dito öenror ( 84.02.27) ( 34. 02 2 7) CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 592 - 1904.2! Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


« 


j 


1904.82* 1-4. 

flöixw .of» wm msBA. ' 

Ssralåagaa deponerades i tsuoéet d©a 13 Q&t* 
1904 av dåiraraaåé l^tnaat Mdrife Bildt 
iaferööe oöfe katalQgåäés£dé& söm. $&& aa$ 
1939. 


1304*22* 


t . 
t 


1 


iMlaidböaaå för fitfla&a* StöEäss m t ta hala» 
00© -Sär överllåaå sed mBagtittS t3T8 i olika 
färger» Frssstill oea fea&till går Btosaae» 
tipp. i -hdg& spetsar» Ei&ga övr© raadea a? 
avart sisals© fastfcpttr viltet faller a@fiå' 
och åt sidoraa« lätenas eurösetäk toowttd- 


J 


boaad fria érövrlngotiä©a# 


V 


Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 593: - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.22. 
2 "Pansar skjorta" av snäckskal» som äro upp- 
trädda tätt intill varandra på paralella 
snören^ som äro fastade utanpå ett glest 
flätverk av fibersnören. Smala band Över 
axlarna. Bredd nedtill 48 cm. längd 44 cm. 

Nya Guinea Bälte av trä. Ett cirka 10 cm. brett band av 
trä eller bark 9 som lindas två varv om 
midjan. På utsidan snidad dekor vars in- 
skärningar varit fyllda med vit färg. 

fl.va Guinea Bälte av trä* Av samma typ som föregående 
men smalare» max. 7» 5 cm. Endast yttre 
dekorerade partiet bevarat. 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 5U -' 1304.23 
(pep. 1904 vi) Gen. kat. nr Inv. nr Anm. t-304-,2Å. 

[Dep. 1904 .1.0 Deposition från Nordiska Museet |ina| 1940. 

Gåva till Nordiska Museet 1888 av fri~ 
herrinnan !*• Kalmberg, t . von der 
Brinehen 9 genom dottern» fröken Kalmberg, CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 1 824 5 67 - 59*5 - (Dep-. 19 04.1. i Gen. kat. nr Inv. nr Anm. töGH^ZS, Dep. 
f 1904. ii) 2. 
3 

H 

r Dräkt bestående av 8 delar: A-B 40409 a 
b 
c 
d 
e 
f 

g 
h Rock 
Bälte • 
Mössa 
Skört 

Byxor 

Stövlar, par 
Pung 
Pung Se Nordiska Museets originalkatalogl CARL SVANBERG AB, VAxJO 1824 5 67 T. 
rr 

,o 
* i* , 


s*» (^ i